Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır?

Mobbing nedir? sorusu çalışan bireyler tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer almaktadır. İş yerinde psikolojik taciz, çalışanların arasında bir veya birden fazla kişinin bir diğerine yönelttiği sistematik ve kasıtlı olarak yapılan aşağılama, küçük görme, dışlama, şahsiyetin ve onurun zedelenmesi gibi davranmalardan oluşan etiğe aykırı psikolojik bir taciz türüdür.

Mobbing nedir? Mobbing nasıl ispatlanır?

İş yerinde uygulanan psikolojik baskılara mobbing denir. Mobbing son zamanlarda karşımıza intihar eden çalışanlar gibi çok trajik şekillerde de çıkabilmektedir. Nevrotik yani çatışmacı kişilik yapısına sahip olan bireyler ve diğer çalışanlara göre daha sessiz yapıdaki çalışanlar daha fazla mobbinge maruz kalabilmektedir.

Mobbing; anlaşmazlık ve çatışma durumlarının devam etmesi, çatışmanın şiddetlenmesi ve genellikle sürecin çalışanın istifa etmesiyle tamamlanması durumu olarak da ifade edilir.

Bununla birlikte iş yerindeki ortalamaya göre çok daha başarılı, fedakar, idealist, işini severek yapan, kariyer basamaklarını tırmanma da daha umut vadeden kişilerin diğer çalışanlar tarafından mobbinge maruz bırakılma olasılığı da yüksektir. Bir de tüm bu söylenenlere tezat olacak şekilde iş yerlerinde ortalama verimliliğin çok altında gerçekten işten ve sorumluluktan kaçan, iş yapmak istemeyen kişilerin de mobbinge maruz kalma olasılığı vardır.

Bu durumlar genellikle işle alakalı durumlardır fakat bazı durumlarda işin çok dışında sebepler nedeniyle de tamamen kişisel rekabet ve ego nedeniyle de bir kişi hedef olarak seçilebilmektedir. Cinsiyet olarak kadın olmak, karizmatik bir erkek olmak, etkileyici olmak da mobbing açısından hedef olabileceğiniz nedenler arasında yer almaktadır.

Mobbing yapan kişilerin ortak özelliklerine bakıldığında; ego ve kibirli, kendi değerlerinin benimsenmesi hususunda ısrarcı, kendisini güçlü ve etkili hissetme ihtiyacı içerisinde olan kişiler ön plana çıkmaktadır. Bu insanlar, diğer bireyleri kendilerini güçlü ve etkili hissetmek adına ezebilir ve aşağılayabilirler.

Daha çok mobingge uygulayan kişiler kimlerdir?

Karşısındakine 'hayır' diyemeyen kişiler, itiraz etme özellikleri olmayan kişiler

Çatışma ve gerginlik ortamından korkan kişiler

Hırslı, başarılı bireyler

Çekingen ve ürkek kişiler

Mobbing davası nasıl açılır?

Mobbing davası özellikle çalışılan işten istifa ettikten sonra ya da karşılıklı anlaşarak ayrıldıktan sonra mobbing yüzünden işinizden ayrıldıysanız mutlaka açılması gereken bir davadır. Mobbing davaları iş hukuku içerisinde incelenir siz de mobbing davası açmaya kararlıysanız ilk önce konuda bilgili bir avukata danışmanız gerekmekte ve yeteri kadar bilgi, belge ve şahit çıkarımı yapmanız gerekmektedir.

BİZE ULAŞIN