Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde devamsızlıkta yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre devamsızlık yapana takdir ve teşekkür belgesi verilmeyecek

Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapıldı. Buna göre, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

İMAM HATİPLER HAFIZ YETİŞTİRECEK
Yönetmelik ile ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liselerindeki programlara "hafızlık" programı da eklendi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esas olacak. Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için yapılan sınavlara katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tespit edildiğinden bu sınavlar kaldırıldı.
BİZE ULAŞIN