Eserleri çok okunuyor, çok satılıyor diye herhangi bir muhariri edebiyat tarihine mal edemeyeceğimize şüphe yok. Hatta o eserler beş, on ecnebi lisana çevrilse, bir ticaret metaı gibi kapışılsa bile! Tefrika romancıları harp zenginlerine benzer, paraları olur ama sosyetede yer alamazlar. R.H.KARAY (Edebiyatı Öldüren Rejim)

BİZE ULAŞIN