Taş ustaları ile demir ustaları arasındaki mücadele, kardeşlerim, hem zahiri hem de batıni âlemde asırlardır devam eder.
Meselenin özü şudur: Demir ateşe de atılsa, suya da sokulsa demirdir. Taş yontulur, demir yontulmaz.
Taş kırılır, demir kırılmaz.
Lanetlenmiş ve kovulmuş olan da pek tabii bu savaşta umumiyetle taş ustalarından yana tavır alır.
Çünkü şeytanın en büyük hasımlarından biri saflıktır. (İBRAHİM ALTAY/ Kontemporari İbrahim Efendi'nin Rüyaları)
BİZE ULAŞIN