OKUR TEMSİLCİSİ - YAVUZ BAYDAR

Seçmeli dersler arttı

Eğitimle ilgili haberler her zaman okurların makbulü. Yeni sistem ne kadar köklü yenilikler getiriyor? Geçen hafta çıkan bir haber eleştiri aldı, ama bu sayede farklı boyutlar da su yüzüne çıktı

SABAH'ın 28 Haziran tarihli sayısında, iç sayfada sunulan, eğitimle ilgili haber, bazı yenilikleri gündeme getiriyordu.
Seçmeli Dersler Zorunlu Dersleri Geçti
başlıklı haberin spotu şöyleydi: "Yeni eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokul öğrencilerine 12 zorunlu, Kürtçe'den Hıristiyanlığa, zekâ oyunundan yazarlığa kadar 20 farklı seçmeli ders sunulacak."
Haberin devamında ise şu bölümler dikkati çekmekteydi:
"...İlk kez seçmeli derslerin sayısı zorunlu derslerin sayısını geçerken, Kürtçeden Hristiyanlığa, Zeka Oyunlarından, Dramaya, Teknoloji'den Yazarlığa kadar 20 farklı seçmeli ders öğrencilerin tercihine sunulacak. Yabancı dil dersi ilkokul 2'nci sınıftan itibaren başlayacak, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi zorunlu olarak sadece ilkokul 4'üncü sınıfta verilecek. Milli Güvenlik Dersi ise programdan çıktı."
"...İlkokul ve ortaokulda toplam 12 ders zorunlu ders olarak okutulurken Kariyer Planlama, Teknoloji ve Tasarım, Demokrasi ve İnsan Hakları da zorunlu dersler arasında." "...5'inci sınıftan itibaren öğrenciler yeni seçmeli derslerle tanışacak. Her sınıfta haftada en fazla 8'er saat ders seçilebilecek....
İsteyen öğrenciler ek olarak haftada 18 saat yabancı dil dersi alabilecek." "Türkçe ders saati ise geçen seneye göre sadece ilkokul 1 ve 2'nci sınıflarda birer saat azalarak 10'ar saat, ilkokul 3'üncü sınıfta ise 3 saat azalarak 8 saat olacak. Türkçe, ilkokul 4'üncü sınıfta ise 2 saat artarak 8 saat, ortaokul 6'ncı sınıfta 1 saat artarak 6 saat okutulacak.
İlk kez müfredata giren Yaşayan diller ve Lehçeler dersi ise ortaokul öğrencilerine haftada 2 saat seçmeli olarak verilebilecek."
Safure Cantürk imzalı haber, anahatlarıyla böyle.
Ama meslekten eğitimci olduğunu bildiren okurumuz Sabri Ayçiçek'e göre bu haber yanıltıcı. Neden? Şimdi de onun itirazlarına göz atalım: "Önce sevindim. Demek ki zorunlu dersler, 'yeni' ilk ve ortaokulda azalacak, yerine seçmeli dersler geçecekti. Ancak haberi okuyunca, durumun böyle olmadığı anlaşıldı/anlaşılıyordu. Bizde haftada 30 saat ders vardır ilk ve ortaokullarda.
En fazla 8 (sekiz) saat seçmeli ders seçileceğine göre, bazı sınıflarda haftalık ders saati sayısı 36-38'i bulacak demektir bu. Ama yine de bu sürenin 28-30 saati zorunlu derslerle dolacak. Oranlarsak da, zorunlu dersler % 80, seçmeli dersler % 20 civarında yer tutacaklar demektir." "O zaman başlık olmamış daha doğrusu yanıltıcı olmuş bence!" "Dikkati önemser ve en az psikolojik, felsefi ve öğrenim olmak üzere üç boyutlu bir kavram olduğuna inanırım. 'Aman ha, dikkat!' sözü de sevdiğim bir uyarıdır.
Bu bağlamda 'biraz daha dikkat' demek istemiş olayım."
Haberi derleyip yazan Safure Cantürk, okurun eleştirisini önemsedi. Ancak başlık, spot veya haber metni açılarından bakınca, hiç katılmadı. Şöyle oldu yanıtı: "Biz haberde okurumuzun dile getirdiği gibi bir öğrencinin alacağı seçmeli ve zorunlu ders saati oranlarından değil, 4+4+4 sistemiyle birlikte öğrencilere sunulan farklı seçmeli ders sayısından söz ediyoruz. Bu nedenle haberin girişinde sistemin öğrencilere sunduğu farklı seçmeli derslere dikkat çekiyoruz." "Haberde 'Seçmeli Ders Sayısı Zorunlu Dersleri Geçti' Başlığının altında spotta, 'Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte yeni eğitim öğretim döneminde her yaşa, her dile, her dine özel seçmeli dersler programı hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk kez seçmeli derslerin sayısı zorunlu derslerin sayısını geçerken, Kürtçeden Hristiyanlığa, Zeka Oyunlarından, Dramaya, Teknoloji'den Yazarlığa kadar 20 farklı seçmeli ders öğrencilerin tercihine sunulacak' cümlesiyle seçmeli ders saatine değil seçmeli derslerin sayısına ve çeşitliliğine vurgu yapıyoruz." "Okurumuzun belirttiği gibi bir öğrencinin alacağı ders saati ve zorunlu / seçmeli ders oranlarında maalesef henüz bir değişiklik yok. Sadece seçmeli derslerin artmasını haber olarak değerlendirdik." "Okurumuzun ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum ancak haberin girişi ve tamamı okunduğunda haberin yanıltıcı olduğunu düşünmüyorum."
Yorum: Eleştiri de cevap da gayet net. Okurumuz ders saat süresini esas almış ve meslekten geldiği için, aslında bir değişiklik olmadığını dikkatimize sunmuş. Muhabir ise ders sayısı açısından haber kurgusunun yapıldığına dikkat çekiyor. Başlıktan değil, ama spottan bu kurgunun aslı anlaşılıyor.
Ama okurun sayesinde, o haberde olmayan, belki farklı, tamamlayıcı bir habere yön verecek bir açıyı da yakalamış oluyor gazete. Okurlarımız da bu sayede resmin biraz daha büyük halini görebilmiş oluyor.
Okur eleştirilerinin işte böyle verimli, bereketli yanları da var.


BİZE ULAŞIN