YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Abdullah Gül'e dair

Andrew Mango İngiltere'de bir kuruluşa ayda bir "Türkiye raporu" yazıyor.
Rapor Avrupa'daki "bazı hükümetlere, çokuluslu şirketlere, bankalara" servis ediliyor.
- Bay Mango... Raporunuzda Abdullah Gül'den nasıl bahsediyorsunuz?
İşte Andrew Mango'nun anlatımıyla Abdullah Gül:
***

Şimdiye kadarki performansı kusursuz, dikkatli.
Herkese açık, kucaklayıcı.
Gerginliği yumuşatıcı.
Kürt sorununa yaklaşımı doğru.
Tabii bu kolay iş değil.
Sabır ister... Sorunu yokuşa sürmemek gerekir.
Kızmamak, germemek lazım.
Etnik sorunlar uzun vadelidir.
İyi yönetmek, köprüler kurmak, yavaş yavaş iyileştirmek icap eder.
Biraz düzeltilirse başarıdır.
Abdullah Gül dikenli bir yolda, kırıp dökmeden, herkesi kucaklayarak yürümek istiyor... Doğrusunu yapıyor.
BİZE ULAŞIN