YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Bir yıl sonra... 1952

Bir yıl sonrası, 20 Haziran 1952. Ana muhalefet lideri İnönü "Menderes'i ve hükümetini" eleştiriyor.
Başbakan da kürsüye çıkıp, İsmet Paşa'ya yanıt veriyor:
Dünkü diktatörün huzurunuza çıkıp, hak ve hürriyetlerin savunuculuğu vazifesini üzerine alması gülünçtür.
Bir baykuş olarak ötebilmek için harabe arayıp, karanlık arayıp, bulmak lazımdır.
Biçareliğin, aczin, zavallılığın güzel bir manzarasını seyretmiş oluyorsunuz.
BİZE ULAŞIN