TBMM Tutanak Dergisi.
Sayfa 406-408.
Tarih 28 Ocak 1924.
Meclis kürsüsünde Kozan Milletvekili Ali Saip Bey (Ursavaş).
Konuşmasının özeti:
- Şeref ve haysiyeti zedelenen kişinin, karşısındakini "düelloya davet edebilmesi için" Meclis kanun çıkarsın.
***

Ali Saip Bey bu konuda "kanun teklifini" de vermiştir.
Ama Meclis "bu çağda, böyle şey olmaz" demiştir.
***

Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik...
Arkamıza baktık, bir de ne görelim?
Koca koca milletvekilleri, hâlâ düellodan bahsediyorlar.
BİZE ULAŞIN