YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Sevk ve İskân Kanunu

İlker Başbuğ kitabını yazarken yerli yabancı "34 kaynaktan" yararlanmış...
Kitap ciddi bir çalışmanın ürünü.
Olaylar anlatılıyor... İl il ayrıntılara giriliyor... Rakamlar veriliyor.
Ve sonunda... Şöyle deniliyor:
Osmanlı hükümetinin tehcir esnasında meydana gelen olaylardan sorumlu olduğuna dair ortada hiçbir delil yoktur.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı ırkçı bir nefretin duyulmadığı tarihi bir gerçektir.
Tehcir, bir yerden başka bir yere göç ettirme anlamındadır.
Tehcirde sürgün manası yoktur.
Tehcir kanununun adı da Sevk ve İskân Kanunu'dur.
Katolik ve Protestan Ermeniler'le, İstanbul, Aydın, İzmir ve Kütahya'da yaşayan Ermeniler tehcire tabi tutulmamışlardır.
Bu da, Ermeniler'in toptan bir etnik, ırki veya dini grup olarak hedef alınmadığını açıkça göstermektedir.
Lozan Antlaşması ile Ermeni meselesinin bütün boyutları kapanmıştır.
Osmanlı devletinden, Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir yükümlülük intikal etmemiştir.
BİZE ULAŞIN