YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Karbon kâğıdının ikinci kopyası

Yazan Prof. Dr. Seyit Sarıçiçek:
"Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu." İki kitap... 2015.
Birincisi 416 sayfa... "Ortaya Çıkış Süreci... 1678-1914."
İkincisi 590 sayfa... "Sömürge Savaşı."
Birinci kitaptan bir alıntı... Sayfa 349:
- Osmanlı Devleti'ni parçalamak için büyük güçler tarafından uygulamaya konulan Ermeni merkezli politikalar ile günümüzde hem Türkiye'yi zayıflatmak, hem de uluslararası alanda zor durumda bırakarak, kendi politikalarını uygulamak için denenen yöntemlerin sanki bir karbon kâğıdının ikinci kopyası kadar birbirine benzediği dikkat çekmektedir.
Prof. Sarıçiçek'in sözünü ettiği "İkinci kopyayı" bugün uygulamaya koymaya çalışan kim?.. Kimler?
"Üst akıl" da diyebilirsiniz, "Büyük güçler" de.
BİZE ULAŞIN