Yunan adalarına gitmeden "18. yüzyıl Türkiye'si" ile ilgili bir kitap okumuştuk... "18. Yüzyıl Türkiye'sinde Örf ve Adetler... D'ohssen."
Bayramda bu kitaptan "Bazı alıntılar" sunmuştuk.
Kitapta... "Denizcilikle ilgili" satırlar da var... 137. sayfada.
Paylaşalım...
Türkler'in elindeki gemi sayısı, denizlerdeki geniş yayılmalarına cevap verecek miktarda değildir.
Gemi inşaatı ve gemicilikte de mühim bir terakki kaydetmiş değiller.
Hemen bütün gemilerin donanımı yetersizdir.
Ege denizi adaları arasında seyretmek üzere yapılan gemiler, tek direkli küçük gemilerdir.
Hemen hepsinin mürettebatı, hatta kaptanları Rum'dur.
BİZE ULAŞIN