YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Tarih ve tutanak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası Hukuk Kongresi'ndeki konuşmasını dinledikten sonra... Biraz "Tarih okuduk."
Hayır "Tarih kitabı" değil... "Tutanak" okuduk.
Meclis'te "Lozan'ın... Musul'un konuşulduğu" gizli oturum tutanaklarını.
Tarih 5 Mart 1923... Pazartesi.
Meclis'te Musul tartışılıyor... Gizli oturumda... Ama ne tartışma...
Tutanaklardan... Kelimesi kelimesine...
İzmit Milletvekili Sırrı Bey kürsüde konuşurken... Laf atılıyor...
Emin Bey (Ergani):
- Musul'u satıyorlar.
Reis:
- Rica ederim efendim, hiç kimse bir yeri satmaz.
Sırrı Bey (Devamla):
- Musul hakkındaki davamızın meşruiyeti için...
Hamdullah Subhi Bey (Antalya):
- Bu sözü geri alsınlar.
Hafız Hamdi Bey (Biga):
- Şahsiyet namına oluyor.
Emin Bey (Devamla):
- Bu memleketi daima satıyorlar, daima gidiyor.
Hüseyin Rauf Bey (İcra Vekilleri Heyeti Reisi... Sivas):
- Paşa bana söz veriniz veya vazifeden af edersiniz.
Yusuf Ziya Bey (Bitlis):
- Ben izah edeyim... Paşa ben izah edeyim... Katiyen sözünü geri almıyor...
Mesaili Milliye namına satıyorlar.
Refik Bey (Konya)
- Heyeti Vekile ve heyeti murahhasamız meseleyi karıştırmasınlar...
Bunda sui tefsir edilecek bir şey yoktur.
Hamdullah Subhi Bey (Antalya):
- Bu sözü söyleyen, namus ne olduğunu bilmeyen esafildir, erazildir.
Yusuf Ziya Bey (Bitlis):
- Esafil sensin, erazil sensin, namussuz sensin, alçak.
Reis:
- Rica ederim, oturunuz, hissiyatınıza hâkim olunuz efendiler... En mühim mesele müzakere edilirken sükût ediniz.
Yusuf Ziya Bey (Bitlis):
- Ben namusluyum, namussuz onlardır.
Reis:
- Böyle gürültü ile müzakere etmek imkânı yoktur... Celseyi tatil ediyorum.
BİZE ULAŞIN