YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Yine “tarih”, yine “tutanak”

Konuşmak dedik de aklımıza geldi.
Günümüzde... Siyasetçiler için "Konuşulacak konu" çok.
Örneğin... "Musul... Kerkük...
Operasyon..." Sürekli konuşulmalı... Sabahlara kadar....
Özellikle de... "Meclis'te.
Her gün "Tutanaklardan" söz ediyoruz...
Sürdürelim.
Tarih 6 Mart 1923... Salı.
Meclis'te "Gizli oturum" yapılıyor.
Başkanlık Divanı'nda "Başkanvekili" oturuyor... "Ali Fuat Paşa Hazretleri." Görüşülen konu... "Lozan...
Musul... Kerkük..." "Divana" bir önerge geliyor...
"Yeterlilik önergesi." Yani... "Bir haftadır aynı konuyu konuşuyoruz... Artık yeter." Karesi (Balıkesir) Milletvekili Basri Bey söz istiyor:
Mesele bütün Türkiye'nin hayatı ile ilgili.
Bu mesele en tarihi ve en muazzam mesele.
Meclis'tekilerin bazıları konuşur, bazıları konuşmazsa...
Tarih buna susmaz.
Herkesin mutlaka (Düşüncesini) söylemesi gerekir.
1923'ten 2016'ya... 93 yıl geçti aradan.
"Mesele" bugün de... Karesi Milletvekili Basri Bey'in söylediği gibi... "Türkiye'nin hayatı ile ilgili...
Tarihi ve muazzam bir mesele."
Öyleyse... Gün "Susulacak" gün değil.
BİZE ULAŞIN