ERHAN AFYONCU ERHAN AFYONCU

Kudüs’ün tarihini İrcica aydınlatıyor

Kudüs ve Filistin 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Bu dönemle ilgili Türkiye'de yapılan araştırmalar çok fazla değil. Yahudi tarihçiler, Osmanlı arşivini kullanarak Kudüs'le ilgili birçok kitap ve makale yayımladı. Son zamanlarda ise Kudüs'le ilgili birçok yeni araştırma ve kaynak İrcica yani İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından yayımlanmaya başladı. Halit Eren'in başkanlığını yaptığı İrcica Kudüs'le ilgili şimdiye kadar "Filistin'de Osmanlı Vakıfları ve Emlakı", "Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Kudüs", "Kudüs'te İslam Vakıfları", "Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Kongresi Bildirileri", "Fotoğraflarla Dünden Bugüne Kudüs" isimli önemli eserleri yayımladı.Kudüs tarihinin en önemli kaynakları olan şeriye sicillerini, yani mahkeme kayıtlarını sekiz cilt olarak yayımladı. Bu defterler Kudüs'ün adalet, dinî, sosyal ve ekonomik tarihine ışık tutan en önemli kaynaklar. İrcica, şimdi ise Kudüs'le ilgili Osmanlı mühimme defterlerinde yer alan fermanları, yani dönemin bakanlar kurulu kararlarını yayımlamaya başladı. Halit Eren'in editörlüğünde Cengiz Tomar, Yüksel Çelik, Murat Uluskan ve Davut Hut tarafından neşredilen ilk eser "Mühimme Defterlerinde Kudüs (1545-1594) I" adıyla çıktı. Kudüs'le ilgili fermanları ihtiva eden kitapta, Kudüs'te görev yapanların tayin ve azilleri, idari ve güvenlik meseleleri, vakıfların idaresi, inşaattamirat işleri, gündelik hayat ve Kudüs'teki kutsal yerler hakkında birçok bilgi yer alıyor. Kudüs tarihinde en önemli çekişme Hıristiyanlar'a ait kutsal mekânlarda Ortodoks ve Katolik çekişmesidir. Ermeniler, Rumlar, Sırplar ve Gürcüler arasında yaşanan çekişmeyi ve Osmanlı yönetiminin bu konuyla ilgili çözümlere ilişkin belgeleri okuyabilirsiniz. Kitapta yer alan fermanlar düzgün bir biçimde okunmuş ve eser kaliteli bir baskıyla yayınlanmış. Yalnız eseri yayımlayanların isimleri iç kapakta ve çok küçük olarak yazılmış. Eseri kullanırken hazırlayanların ismini bulmak bir mesele. Bu yüzden yeni ciltlerde bu durum düzeltilirse iyi olur. Bu eseri hazırlayan İrcica yöneticilerini ve hazırlayanları tebrik ediyor, yeni ciltleri sabırsızlıkla bekliyorum.
BİZE ULAŞIN