ERHAN AFYONCU ERHAN AFYONCU

Üçüncü Murad ve Kandil

Osmanlılar'da mevlid kutlamalarının Kanunî döneminden itibaren saray teşrifâtında yer aldığı, Üçüncü Murad döneminde artık tamamen resmîleştiği anlaşılmaktadır. Üçüncü Murad, 1588'de Mevlid Kandili münasebetiyle bütün minarelerde kandil yakılmasını, cami ve mescidlerde mevlid okunmasını emretmişti.
Mevlid kandillerinde resmî tören, İstanbul'da önceleri Ayasofya, inşasından sonra da genelde Sultanahmet Camii'nde yapılırdı. Padişahın bazen başka bir camiyi tercih ettiği de olurdu. Tören nerede yapılırsa yapılsın, bu vesileyle dağıtılan şeker ve şerbet ile mevlidhânlara verilen câize ve hil'atlerin bütün masrafları Birinci Ahmed'in bu maksatla tesis ettiği vakıftan karşılanırdı.


Üçüncü Murad
BİZE ULAŞIN