ÜNAL ERSÖZLÜ (EGE)

İzmir'in önündeki yol

Kentsel dönüşüm yasası artık uygulama aşamasında. Bu konu, İzmir'in de önümüzdeki dönemde gündemi en meşgul edecek konularından biri olacak. Yasa, afet riski altındaki alanlar ile bunlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu, arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair esasları düzenliyor.
Şurası bir gerçek ki, kentsel dönüşüm yasasıyla, belki de Türkiye yeni ufuk kazanacak.

OLUMLU ETKİLEYECEK

Çünkü bu yasa ile yapılmak istenen, sadece riskli binaların yıkılıp, yerine yenilerinin yapılması değil. Hedeflenen insanların yaşam kalitesini çok olumlu yönde etkileyecek, yeni toplu yaşam alanları yaratmak. Bu yasayla birlikte, eğer başarılırsa İzmir'de de çok ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, İzmir'in kentsel dönüşümüne ilişkin yürüttüğü çalışmaların detaylarına bakıldığında; projenin tam 7 ilçe, 102 mahalle, 4 bin 430 hektarlık bir alanı kapsadığı biliniyor. Sonuçta kentsel dönüşüm projesi ile İzmir tam olarak dev bir şantiye görünümü alacak. Bu proje kapsamında, ilk bölümde tam 300 bin konut dönüştürülmek isteniyor. Herhalde bu proje sayesinde, özellikle inşaat sektörü de altın çağını yaşayacak. Bize ulaşan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncelikle tespit ettiği noktalar İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan Bayraklı, Konak, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova ve Menemen ile metropol alan dışında kalan Dikili, Ödemiş, Bergama ve Beydağ olacak. Doğal olarak bu çalışma, binlerce İzmirliyi elbette işin zor olan kısmından sonra olumlu etkileyecek. Sadece 7 metropol ilçede toplam 102 mahalle, proje kapsamında yenilenecek. İzmir'in nüfus olarak yüzde 25'i, konut olarak da yüzde 29'unun doğrudan kentsel dönüşüm alanı içinde kaldığı belirtiliyor. Elbette öncelik, deprem ve olası afetlerde zarar görebilecek yerler. Bir de kentsel dönüşüm sürecinde en önemli nokta, yurttaşların katılımcılığı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında, konutu yıkılacak kişilere, yeni konutuna kavuşuncaya kadar kira yardımı da yapılacak. Kanımca İzmir, kentsel dönüşüm yasası konusunda önümüzdeki günlerde dersini iyi çalışmalı. Özellikle ilçe belediyelerinin rolü önem taşıyacak.

BİZE ULAŞIN