HASAN CELAL GÜZEL

35. madde derhal kaldırılmalıdır

27 Mayıs Darbesi'nin cuntacıları, 'TSK İç Hizmet Yönergesi'ni darbenin kanunî mesnedi olarak gösterince alaya alındılar. Kamuoyundaki, 'Hiç, bir iç yönetmeliğe dayanarak ihtilâl mi yapılırmış?' yolundaki alaylar karşısında, alelacele 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nu çıkardılar. Bu istimi arkadan gelen yönergeden (yönetmelikten) bozma komik kanun, 27 Mayıs'a elbette meşrûiyet kazandırmadı. Lâkin, bu tarihten 20 sene sonra yapılan 12 Eylül Darbesi'ne 'yasal dayanak'(!) olarak gösterildi. Millî Güvenlik Konseyi (uydurma cunta yönetimi) darbe bildirisinde aynen 'Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin, kendisine İç Hizmet Yasası ile verilmiş olan tarihî görevi'nden bahsediliyordu.
Daha sonra bütün askerî darbelere dayanak olan bu ucûbe kanun, öylesine jet hızıyla hazırlanmıştı ki, Kanun'un Genel Gerekçesi ve madde gerekçeleri dahi yoktu. Böyle olunca da 35. maddedeki 'koruma' ve özellikle 'kollama'dan ne kastedildiği de anlaşılmamaktaydı.


***
35. maddedeki, Cumhuriyeti koruma ve kollama görevinin, millî savunma dışında herhangi bir şekilde 'iç siyasî müdahale'ye dönük olduğuna dair doktrinde ve içtihatlarda en ufak bir kayda rastlanmadığı gibi, bilâkis aksine yorumlar yapılmıştır. Nitekim, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, İdare Hukuku uzmanları Prof. Dr. Metin Kıratlı ve Prof. Dr. Tayfun Akgüner, çalışmalarında bunu ifade etmişlerdir.
İşin ilgi çekici tarafı, aynı kanunun 36. maddesinde TSK'nın görevi, 'savaşta ve barışta orduyu hazırlama' olarak zikredilmiş; ayrıca aynı kanunun 43. maddesine göre, 'TSK mensuplarının hiçbir şekilde siyasete karışmaması gerektiği, herhangi bir beyanat veremeyecekleri ve TSK'nın her türlü siyasî faaliyetin dışında ve üstünde(?) olduğu' da açıkça belirtilmiştir.

***
Anayasa'nın 117. maddesine göre, TSK'nın görevi 'yurt savunması'dır. TSK'nın, 'millî savunma' dışında herhangi bir yetkisi ve görevi düşünülemez. TSK'nın iç güvenlik ile ilgili görevi, ancak istisnaî olarak sıkıyönetim ve savaş hâlinde, siyasî irade emrinde mümkündür. Ayrıca, bir 'iç hizmet'in düzenlenmesinden çok daha önemli olan 1324 sayılı 'Genelkurmay Başkanlığı Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 2. maddesinde, Türk Silâhlı Kuvvetleri'ne yurt savunması dışında herhangi bir görev ve yetkinin verilmediği görülmektedir. Amacı ve kapsamı tamamen farklı olan bir iç hizmet kanunuyla Anayasa'nın üstüne çıkarak demokratik rejime askerî müdahalede bulunulabileceğini düşünmek dahi, hiçbir mantığın kabul edemeyeceği ironik bir durumdur. Askerî darbeler, kanunlara değil kılıçlara dayalı olarak yapılır. Zaten, 28 Şubat Darbesi'nde darbeciler, 'Durumdan vazife çıkarmak' deyimiyle bu hukuk dışı vâkıayı çok iyi ifade etmişlerdir. Netice olarak, bu antidemokratik 35. maddenin kaldırılmasını istiyoruz. Esasen, TSK'nın bir İç Hizmet Kanunu'na ihtiyacı yoktur. Bu hukukî metin bir 'iç yönerge' hâline getirilmeli; bu yapılırken de darbeci gerzeklere bahane olan 'kollama' 'koruma' gibi ibarelere yer verilmemelidir.

Camilere bayrak asılmalı
Bizim Emin Çölaşan haytası, bozuk saatin günde iki defa doğruyu göstermesi kabilinden, benim de candan katıldığım bir yazı yazmış. Cumhuriyet Bayramı'nda camilere bayrak asılmasını istiyor. Cumhuriyet Bayramı, bizim en önemli millî bayramımızdır. Her millet, devletinin kuruluşunu coşkuyla kutlar. Bizim de Cumhuriyet Bayramı'nı ihtişamlı şekilde kutlamamız ve her yere Türk Bayrakları asmamız çok anlamlı ve güzel olacaktır. Camiler, elbette bütün Müslümanların ortak ibadet yerleridir. Lâkin tam 10 asır boyunca İslâm'ın bayraktarlığını yapmış bir milletin camilerine bayrağını asması çok yakışır. Bayrağımız, sadece Türklüğün değil, İslâmiyetin de sembolüdür. Bütün İslâm Dünyası'nda yüzyıllar boyunca 'Hilâl' İslâmiyeti, hilâlin ortasındaki 'Yıldız' ise Peygamberimiz Hz. Muhammed'i temsil etmiştir. Devletimizin kuruluşunu, millî, manevî ve mukaddes değeri olan ayyıldızlı bayraklarla kutlayalım.


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
BİZE ULAŞIN