Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor;
Resulullah (s.a.v.) Hz. Hasan'ı öptü. Akra bin Habis de oradaydı. Akra, "benim on tane evladım var, bunlardan hiçbirini öpmüş değilim" dedi.
Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine bir baktı ve "Kim şefkat ve merhamet göstermezse, Allah da ona merhametini ihsan etmez." Buyurdu." (Buhari, Edeb, 18; Müslim, Fezail, 65; Ebu Davud, Edeb, 145; Tirmizi, Birr, 12)
BİZE ULAŞIN