NİHAT HATİPOĞLU NİHAT HATİPOĞLU

İmam Buhari’nin lakapları

Büyük hadis alimi İmamı Buhari Müslümanların gönüllerinde müstesna bir yer edindiği gibi, hadis âlimleri arasında da özel bir makamda kabul edilmiştir.
İmam Buhari'nin eseri kendi ismiyle aynı ünvanı taşıyor. Yüce Allah'ın vahyi olan Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok itibar gören kitap İmam Buhari'nin "Sahihi" dir. Buhari belki bütün sahihleri toplamamıştır ama, kitabına sahih olmayanı almamıştır.
İmam Buhari'nin bazı lakabları vardır.
1- Hadis ilminin Halifesi (Emir'ül Müminin)
2- Hafız ve Hadisçilerin imamı
3- Hadiste Müslümanların İmamı
4- Üstadların üstadı
5- Hadisçilerin sultanı
6- Hadis problemlerini -illet- çözmede doktor
7- Hadisçilerin efendisi
Yüce Allah bu büyük İmamın bereketinden bizleri mahrum etmesin.
BİZE ULAŞIN