NİHAT HATİPOĞLU NİHAT HATİPOĞLU

Peygamber gaybı bilir mi?

Mutlak gaybı sadece Yüce Allah bilir. Gaybın bütün anahtarı Yüce Rabbin elindedir, emrindedir. Allah bilmedikçe kimse bilemez.
Yüce Allah gayb -gelecek- hakkında dilediğine, dilediği kadar bilgi verir. Bunun Kur'an ve sünnetten birçok delili vardır.
Kehf suresindeki salih kul ile Hz. Musa olayı 'gaybın bilgisini bir ilim olarak bazı kullara verdiğini' apaçık gösteren (Kehf, 65) suredeki 66-82. ayetleri incelendiğinde Yüce Allah'ın Hz. Musa'ya vermediği bazı gaybi bilgileri salih bir kula (Hz. Hızır'a) verdiği anlaşılıyor. Buradaki gayb gelecek ile ilgili olan gaybdır.
Yine Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran 179; Cin 27. ayetleri Yüce Allah'ın dilediği peygamberlerine gaybı bildirdiğine delildir.
Bildirilen gaybın sadece Kur'an ayetleri olduğu iddiası doğru değildir. Zira Hz. Meryem, Hz. Yusuf kıssalarındaki gaybdan maksat; diğer kitaplarda tahrif edilmiş bilgilerin doğru bir yolla -Kur'an vahyiyle- düzeltilmesidir. Gelecek ile ilgili gayb ayrı bir bilgidir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatı incelendiğinde sahih sünnette geleceğe ait haber verdiği yüzlerce hadisenin zaman içinde tahakkuk ettiği görülür.
BİZE ULAŞIN