NİHAT HATİPOĞLU NİHAT HATİPOĞLU

Ehli Sünnet mezhep değil yöntemdir!

Ehli sünnet bir mezhebin adı değildir. Kur'an'a ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hadislerine bağlı olan anlayışın adıdır. Mezheplerin tümünün adıdır. Bu anlayışın içine İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in oluşturdukları fıkhi ekoller, İmam Maturidi, İmam Eş'ari gibi itikadi ekoller girer. Ehli Sünnet bir çatıdır. Kur'an'a ve sünnete bağlılığın adıdır.
Bu kavram aynı zamanda; bid'at ve hurafenin karşısında duruşu da sembolize eder.
Ehli Sünnet bir mezhep değil; Kur'an ve sünnete bağlı bütün mezheplerin ismidir. Bütün Müslümanların bu çizgiyi sahiplenmeleri gerekir.
BİZE ULAŞIN