Hz. Enes hikâye ediyor: Hz. Peygamber (s.a.v.), Ebu Zerr (r.a.) ile karşılaştı. Efendimiz Ebu Zerr'e şöyle dedi:
Ebu Zerr; Sana iki ameli bildireyim mi? Bu iki amel dünyada sırta yük olmaz ama ahirette iyilik terazisinde ağır gelir:
Ebu Zerr dedi ki; Evet Allah'ın peygamberi bize öğretin bu iki ameli. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: Öyleyse ahlakını güzelleştir ve susmayı uzun yap. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, insanoğlu bu iki amelden daha hayırlısını işlemedi. (Beyhaki, 4/343)
BİZE ULAŞIN