NAZLI ILICAK

2008 ilerleme raporu

AB Komisyonu'nun 2008 İlerleme Raporu (5 Kasım 2008): AKP ve DTP hakkındaki kapatma davaları, siyasi partilere uygulanan yürürlükteki hukuki düzenlemelerin, siyasal aktörlere, dernekleşme hürriyetleri ve ifade hürriyetleri üzerindeki devlet müdahalesine karşı, yeterli bir koruma düzeyi sağlamadığını göstermektedir. Siyasi partilere ilişkin hükümler değiştirilmeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nca özetlenen AB üyesi devletlerin uygulamaları ile uyumlu hale getirilmelidir.
BİZE ULAŞIN