NAZLI ILICAK

BDP ve Anayasa Mahkemesi

Büşra Ersanlı'nın da yargılandığı KCK iddianamesinde, "demokratik özerklik" programıyla KCK bağlantısı incelenmekte, BDP de, tüzük ve programında demokratik özerkliğe yer verdiği için, KCK ile ilişkilendirilmekte: "BDP yöneticileri ve belediye başkanları aracılığıyla, demokratik özerklik kavramı yandaş kitleye anlatılmakta, bazı illerde belediye tarafından Yerel Yönetimler Akademisi / Demokratik Siyaset Akademisi gibi isimler altında demokratik özerkliğe ilişkin eğitimler verilmektedir. Demokratik özerklik, terör örgütünün Birleşik Bağımsız Kürdistan kurmaya yönelik stratejisinin günümüze yansımasıdır. Bu talep, BDP ve bazı gruplarca masumane siyasi istekler gibi sunularak, müzahir kitleler zihnen hazırlanmakta ve kamuoyunun meseleyi içselleştirmesi sağlanmaktadır."
BDP'nin avukatları, "Madem ki partinin programı ve tüzüğü yargılanıyor ve yasalara aykırı olduğu ileri sürülüyor, o zaman yetkili olan Anayasa Mahkemesi'dir" diyorlar ve ilâve ediyorlar: "Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılma davası açılmadan, ya da açılıp da yargılama devam ederken, ceza mahkemelerinin tahkikata başlamaları, siyasi partilerin, hukuk devletine aykırı bir şekilde cezalandırılmasına sebebiyet verecektir."
BİZE ULAŞIN