KEREM ALKİN KEREM ALKİN

Yerli sermaye ‘milli’ menfaatlere odaklanmalı

2050 ile 2100 arası nüfusu 100 milyonu görebilecek bir ülke, Türkiye.
Ortalama yaşam standardının en kötü senaryoda 40 bin doları aşmasının beklendiği, en kötü senaryoda dahi çalışan nüfusu 47 milyona yükselecek bir Türkiye. Bugün 29 milyon istihdam edilen nüfus ile 830 milyar dolarlık üretim yapan Türkiye, kişi başına verimliliği 2 kat artıracak yapısal reformlarla, 2030'da 1.7-2 trilyon dolar düzeyinde, 2050 'de ise, 4 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü, katma değeri üretiyor olacak. Türk sermayesi, şunu kendilerine sormalı: 'Türkiye'nin bugünü ve geleceğine güven duyarak, uluslararası kurumların raporlarına da yansıyan bu ekonomik gerçeklerin ışığında, kendi ekonomimize sahip çıkacak mıyız; yoksa, globalistlerin algı operasyonlarına yenik düşüp, gelecekte Türkiye Ekonomisi'ne sahip çıkmadığımız için bin pişman mı olacağız?'
Önümüzdeki 30 yıl, Türkiye'de şirketlerin cirosunu en az 5 kat büyütecek, şirketlerin değerini en az 10 kat artıracak bir gelecek bizi beklerken, postmodern emperyalistlerin, globalistlerin algı tuzağına düşüp, servetlerimizi, yatırımlara yönelecek öz kaynaklarımızı başka ülkelerin finans kurumlarının, finans sisteminin emrine teslim edersek, 2030'da 'Afro-Asya hinterlandı' 10 trilyon dolarlık yaşam standardı sıçraması gerçekleştirdiğinde, Türkiye'yi küresel üs yapacak uluslar üstü şirketler, bizlere, Türk sermayesine, Türk şirketlerine kendi coğrafyamızda nal toplattıracak. Türk sermayesinin, Türk şirketlerinin globalistlerin tezgâhında, ABD'deki malum dava üzerinden, globalistlerin kontrolündeki medya üzerinden uluslararası ekonomi-politik gündemi okumak gibi bir hataları olamaz, olmamalı.
Çünkü Afro-Asya hinterlandında 'sürdürülebilir' kalkınma süreci hız kazandığında, Türkiye tarım şirketleriyle, imalat sanayi kuruluşlarıyla, inşaat şirketleriyle, hizmet sektörü kuruluşlarıyla bu coğrafyadaki tüm fırsatların en öncelikli muhatabı olacak.
Önümüzdeki 10 yılın tarihi fırsatlarını, Türk şirketlerinin Avrasya'da büyük işler başaracağı mega projeleri, Türkiye'nin ihracatını önce 250, ardından 350 milyar dolara; uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin toplam hacmini önce 100, ardından 250 milyar dolara taşıyacak bir ekonomik canlılığı, kimi uluslararası yapıların, kimi ülkelerin bize dayattığı gündemin girdabına kapılıp kaçırmak büyük bir talihsizlik olur. Gün, Türkiye'nin bugün ve geleceğine güven duyarak, milli menfaatlere odaklanma, yerli öz kaynakları ve serveti güçlendirme günüdür.
BİZE ULAŞIN