RASİM OZAN KÜTAHYALI RASİM OZAN KÜTAHYALI

Günümüz Alevilerini anlamak

Dün de ifade ettiğim gibi Alevi kardeşlerimizin talepleri (Cemevlerinin resmî statü kazanması, Madımak'ın İnsanlık Müzesi olması vb) çok önemlidir ve bu haklı talepler de devlet tarafından artık hayata geçirilmelidir...
***
Öte yandan Türkiye tarihi boyunca çok büyük zulümler görmüş Alevi toplumunun günümüz konjonktüründe kendine zulmeden yani Dersim gibi Alevi katliamlarını yapan zihniyetle yan yana görünmesi de çok üzücü bir durumdur...
***
Fakat bunun kadar üzücü başka bir Türkiye gerçeği de bu ülkenin Sünni toplumunun bir kısmında halen mevcut olan Alevifobi olgusudur...
***
Zaten Alevileri "laik cellatlar"ının yani Dersim katliamına imza atmış zihniyetin yanına iten temel sebep budur...
***
Oysa Alevilerin büyük çoğunluğu 1950'li yıllarda Adnan Menderes'i desteklemişti.
AP döneminden sonra Alevi düşmanı histerilere sahip katı bakış bariz şekilde Türk sağına hâkim oldukça Aleviler hızla "sol"a kaydılar...
***
Aleviler 70'lerden sonra önce Marksizm sonra da sol-Kemalizm üzerinden kendilerini ifade ettiler...
***
Bu talihsiz süreçte bu ideolojik formasyonlara uygun kurgusal bir modernist Alevi teolojisi de oluşturuldu...
***
Fakat bugün bu kurgusallığın dışında kendi kimliğini başka bir üst ideoloji lehine terk etmek istemeyen yani payandalığı reddeden bir Alevi kimlik hassasiyeti var...
***
Alevi cemaatinin çoğunluğu artık belli partilerin ve Marksist örgütlerin oy ve insan deposu olarak görülmek istemiyor...
***
Bugünün Alevi duyarlılığı bir yandan Sünni-dindarlara ve Türk sağına geleneksel güvensizliğini sürdürüyor...
***
Fakat diğer yandan günümüz Alevi duyarlılığı aynı zamanda Eski Türkiye rejiminin Kemalizm adı altında Alevilere yaptığı zulümlerin de farkında bir çizgidedir...
BİZE ULAŞIN