ŞEREF OĞUZ ŞEREF OĞUZ

Herkes fakirinden kurtulmak istiyor

Yunanistan krizi bizim de dünyanın da gündemi… AB, fakir Yunanlıdan, İtalya'nın Kuzeyi, siestacı Güneyinden, Arda'ya 41 milyon euro ödeyen Katalanlar, yoksul İspanya'dan, özetle; herkes kendi yoksulundan kurtulmak istiyor ve bu da gezegeni; açlar ile toklar arasında çatışmaya, savaşa götürüyor. Bu sinsi gidişi hızlandıran gelişmelere bakalım;
Küresel ısınma ile küresel kriz arasında sıkışmış dünyada kalıcı çözümün henüz geliştirilmemiş olması, ödenecek faturayı şişirmeye başladı. 1929 Büyük Buhran'ı, 1973 Petrol Krizi, 1999 Asya'nın çöküşü, 2001 .com Krizi... Bunları atlattık ama gezegen giderek ısınıyor... Hem de her bakımdan... İklim de ısınıyor, toplumlar da... İlan edilmemiş savaş hali süreklilik kazanmış. Küresel ısınmanın buzulları incelttiği gibi finansçıların bitmeyen iştahı, mevcut sistemleri kırılgan hale getirmiş.
Yetmezmiş gibi sürekli artan gıda fiyatları, dünyada başka tür bir hesaplaşmanın işaretlerini sunuyor bize. Dünün "kapitalist DOĞU-komünist BATI" çatışması bugün; "zengin KUZEY" ile "fakir GÜNEY" eksenine kaymış. Hele ki açlık ile tokluk, küreselleşme ve iletişim devrimi yüzünden birbirine bu kadar yakın hale gelirken...
İhtişam ile sefalet, dip dibedir ve aralarındaki fark, hiç bu kadar büyük olmamıştı. Gelir dağılımı, bölgesel gelişmişlik düzeyinden, aynı işyerindeki kariyerler hatta aynı evi paylaşan kardeşler arasına kadar bozulmuş durumda.
Düne kadar iki kişi arasındaki gelir farkını anlamak, onların yaşadığı coğrafyaya bakmak yeterdi. Şimdi eğitimin hangi düzeyinde olduğu, küresel finans havuzlarına ne kadar yakın durduğu ve fırsat silosundan ne kadar beslendiği, "zengin-fakir" ayrımını tanımlayabiliyor.
Bir örnek, dip dibe yaşayan açlar ve toklara dair; çeyrek yüzyıl önce bir işyerinde en tepedeki genel müdür ile işe yeni girmiş ofis boy arasındaki ücret farkı, en fazla 7 kat idi. Bugün bu fark, ABD örneğinde olduğu gibi 174 kata kadar çıkabiliyor. Finans baronlarının dünyayı hallaç pamuğu gibi didikleyip insanları borç ve açlığa mahkûm edip, işsiz bırakmasının "hesabını" soruyor.
Ancak hayati soru değişmiyor; herkes "yardım edilmiş yoksulundan" kurtulmak isterken nedense aklımıza, "yoksulluktan kurtulmak" gelmiyor.

BİZE ULAŞIN