ŞEREF OĞUZ ŞEREF OĞUZ

Homo İslamicus

İslam'daki insanın "homo economicus" gibi hareket etmemesi gerektiğini savunan Sabahattin Zaim, İslam'daki insanı "homo İslamicus" olarak nitelendirir. Ona göre bu insan, ihtiyaçlarını karşılama ve menfaatini maksimize duygularını Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde, helali gözeterek düzenlemeye çalışır.
Sabahattin Zaim, İstanbul Üniversitesi'nde hocamdı ve doktora jürimde yer almış değerli bilim insanımızdı.
Vefatından sonra kendi adına kurulan üniversitenin yeni projesinin toplantısındaydım.
Yarın açılışı yapılacak olan Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi hakkında Rektör Prof.
Dr. Mehmet Bulut bir ilke imza attıklarını söylüyor.
Dr. Bulut "dünya sıfır faizle karşılaşınca, faizsiz finansın ve katılım bankacılığının önemini keşfetti. Biz de bu alanda kürenin bilgi merkezi olacak, İstanbul'u İslam ekonomisi ve finansı alanında araştırma ve uzmanlık noktası haline getireceğiz" diyor.
Halen Malezya'da 3, Londra, Cidde ve Riyad'da benzer mastır ve doktora programları var fakat İslam Ekonomisi Merkezi yapılanmasını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi gerçekleştirmiş olacak. Böylece dünyada işlem hacmi 3 trilyon $'a ulaşan sukuk dâhil olmak üzere, katılım bankacılığının kullandığı bütün araçlara dair kavramlar ve yeni ürünler bu merkezde geliştirilecek.
Merkezin tanıtım toplantısında hazır bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz ülkemizde 30 yıllık geçmişe sahip faizsiz finans sistemlerinin yeni finansal araçlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor:
"120 milyar liralık aktife ulaşmış 5 katılım bankası, 1000 şubede 15 bin istihdamla küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansmana erişimine çalışıyoruz.
2023'te sektörde %15'lik paya erişebilmek için yetişmiş insana ve alan bilgisine ihtiyacımız var." Al Baraka Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu, Zaim hocanın "insana hizmet, ekonomiye destek" düsturuyla tanımladığı Homos İslamicus'u odağa alan ve İstanbul merkezli yeni bir küresel paradigmaya duyulan ihtiyaca dikkat çekiyor:
"Bu merkez tam da bunu yapacak." İslam Ekonomisi Merkezi'nin, Batı'nın "menfaati peşinde koşan" tanımındaki Homos Economicus'un tam zıddı olan Homos İslamicus'un entelektüel tarlası olacağına inanıyorum.
BİZE ULAŞIN