TİMUR SIRT TİMUR SIRT

Girişimcinin ilacı veri baş ağrısı rekabet

Girişimciler fikirlerinin yeşereceğine inandıkları, verilerden beslenerek yaşarken, adil rekabet şartlarının olmadığı yerlerden bürokrasi ve önyargıdan kaçıyor

Girişimci ekosisteminin oluşturulması için tüm dünyada devletler ve belediyeler yarışıyor. Dünyanın en yetenekli girişimcilerinin bulunduğu coğrafyaya çeken Silikon Vadisi, belediyelerle birlikte girişimcilerin çözümlerini kullanarak yaşam şartlarını iyileştiriyor. Devlet kurumları ve belediyeler adil rekabet ortamı, yetenekli ve birbirinden beslenen insan ağına yatırım yaparak rekabet etmeye çabalıyor.

VERİLER HAYAT KURTARIYOR
Belediyeler imece usulü toplanan verileri tüm girişimlere eşit şartlarda açarak vatandaşa yönelik projelerini hayata geçiriyor.
Kişisel verileri ihlâl etmeden toplanan sağlık, trafik, gıda, enerji tüketimi ve eğitim verileri toplumun birçok derdine çare olabiliyor. CrowdSource denilen kitlesel kaynak verileri, sosyal ağ veya kamu kurumlarının desteğiyle toplanarak toplum yararına çözüme dönüştürülüyor. Örneğin, İstanbul'daki trafik verileri, trafikteki insanların akıllı telefonları veya araçlardan toparlanarak oluşturuluyor. Belediyeler ve sivil örgütler bu verilerin yine kamu yararına ve girişimcilere eşit şartlarda sunulmasıyla harika çözümler üretebiliyor. Türkiye'nin önüne yığılan sığınmacı sorunundan trafiğe, eğitimden sağlığa pek çok konuda kitlesel kaynak verilerinden çözümler üretilebilir.

GİRİŞİMCİNİN 5 BAŞ AĞRISI
Herkes için problem olan sermaye ve pazardan ziyade, girişimcilerin her aşamada baş etmesi gerek 5 baş ağrısı var. Önyargılar, ezbere iş yapma alışkanlığı, adil rekabet koşulları, bürokrasi ve regülasyon şartları girişimcinin her yerde başını ağrıtıyor. Girişimciler, dümenini adil rekabet şartlarının olduğu, önyargıdan uzak, bürokrasi ve regülasyonun sürekli sorun çıkarmadığı yerlere kırıyor. Dünyanın neresinde uygun iklim şartları bulursa orada yeşermeye çalışıyor.
Ancak onları besleyen en önemli şeylerden biri de tanıdığı ve onu besleyen insan ağı. Türkiye insan ağındaki zenginliğini farklı ülkelerden gelen yatırımcı ve girişimcilerle genişletirken, baş ağrıları konusunda da şartları sürekli gözden geçirmeli.
Her kamu kurumuna ve belediyeye girişimciler not verebilmeli. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri girişimcilere rakip olmak yerine yeni fikirlere kuluçka olabilecek ekosistem hazırlanması için trafik durumundan sağlığa her konuda ve kişisel veriler konusunda azami dikkat göstererek veri havuzuna tüm girişimcilerin eşit şartlarda erişimini sağlamalı.
BİZE ULAŞIN