TURKCELL İMSAKİYE
TURKCELL İLE RAMAZAN
HINCAL ULUÇ HINCAL ULUÇ

Akıllı İşaretler ve RTÜK Kuralları!.

Yayın İlkeleri Rehberi'nin "Çocukların Korunması" başlıklı maddesinin ilgili bölümleri ve bu bölümde yer alan "Akıllı İşaretler" örneklerini sunuyorum..
***
Akıllı İşaretler ve anlamları..Bu işaretler başlayacak programın sınırlarını gösterir. En baştaki "Genel İzleyici kitlesi içindir" anlamına gelir. Rakam ve yanında + işareti olanlar, "Bu yaştan küçükler izleyemez" demektir.Bu işaretler programın çocuklar için içerdiği tehlikeleri uyarır. Soldan sıra ile, "Şiddet ve korku", "Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar", "Cinsellik" içerir, uyarısı yaparlar.
***
RTÜK Yönetmeliği Çocukların Korunması Kuralları..
- Medya hizmet sağlayıcıları, özgün içerik yayınlama haklarını, toplumun kolay incinen kesimlerini koruma sorumluluğu ile dengeleyerek kullanmalıdırlar.
- Haber bültenlerinin, çocukların da ekran başında olduğu saatlerde yayınlanması halinde, haber dilinde ve görüntülerde dikkatli ve özenli davranılmalıdır.
- Trajik olaylara ilişkin haberlere çocukların katılımı istenmemeli ve bu tür haberlerde çocuklarla röportaj yapılmamalı, çocuklar stüdyoya konuk edilmemelidir.
- Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini ciddi biçimde bozabilecek türde içerik hiçbir şekilde yayınlanmamalıdır.
- Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilemesi muhtemel diğer programlar da, bunların izlenebileceği zaman dilimleri göz önünde bulundurularak ve koruyucu sembol eşliğinde yayınlanmalıdır.
- Yayınların olası zararlı etkilerinden çocuk ve gençleri korumak için bir bilgilendirme sistemi olarak geliştirilen koruyucu sembol sistemi Akıllı İşaretler kullanılmalıdır.
- Akıllı İşaretler, Kanun, Yönetmelik ve Kodlayıcı Uygulama Rehberinde belirlenen esas ve ilkeler çerçevesinde uygulanmalıdır.
- Korumalı saatlerdeki program tanıtımlarında, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde şiddet, cinsellik ve benzeri unsurlar taşıyan içeriklere yer verilmemelidir.
BİZE ULAŞIN