SÜLEYMAN YAŞAR

Avrupa Merkez Bankası Başkanı yeni Makyavel olacak

Geçen hafta yapılan Avrupa liderleri toplantısında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'na önemli görevler verildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yetkileri artırıldı. Süper Mario olarak anılan Draghi bundan sonra Avrupa ekonomisini kurtarmak için her yolu deneyecek, adeta Avrupa'nın yeni Makyavel'i olacak.
Makyavel, amaç için her yolu mübah gören düşünür olarak bilinir. International Herald Tribune'un dünkü manşetine göre, Draghi aynı zamanda XIII. Louis'in başbakanı Kardinal Richelieu gibi tam yetki kullanacak. Kardinal Richelieu de Fransa'da otoriteyi merkezileştiren başbakan olarak anılıyor.
Kısacası Draghi AB'nin merkezileşmesinde Richelieu'yu örnek alabilir. Bundan böyle Draghi tam yetkili bürokrat olarak davranabilir. Zira Draghi, bankaları izlemede, Avrupa Para Birliği'ne üye ülkelerin kamu borçlanma kağıtlarını satın almada tam yetkiyle karar verecek ve adeta Avrupa'nın tek başına merkezi ekonomik karar birimi olacak.
Aslında Draghi'ye verilen yetkiler Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın yetkilerinin hemen hemen aynısı. Amerikan Merkez Bankası krizde başarılı olduğu için şimdi Avrupa Birliği de çareyi kendi Merkez Bankası'na benzeri yetkileri vermekte buldu. Tabii şimdi ikinci adımda Draghi'nin politika faizlerini indirmesi bekleniyor.
Draghi göreve geldikten sonra iki kez politika faizlerini indirip yüzde bir seviyesine geriletmişti. Bazı iktisatçılar, Draghi'nin ekonomiyi canlandırmak, paranın fiyatını ucuzlatmak için politika faizlerini 0.75'e çekeceğini ileri sürüyorlar. Çünkü Draghi daha önce bankalara bir trilyon euro üç yıl vadeli ucuz para vermişti. Şimdi de faizleri yüzde 1'in altına çekerek politik liderlere nefes aldırabilir düşüncesi yaygınlaşıyor. Anlayacağınız yarın yapılacak para politikası kurulu toplantısında Draghi, güçlü bir Avrupa için kendisine verilen tam yetkiyle, hem Makyavelist davranabilir hem de Kardinal Richelieu gibi Avrupa Birliği'ni merkezileştiren kararlar alabilir.

BİZE ULAŞIN