BEÜ, St. Petersburg’da Düzenleyeceği Sempozyum İçin Hazırlanıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSAM) II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumunun hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Sempozyumun ilk buluşmasını 2014 yılının Eylül ayında Zonguldak’ta gerçekleştiren KARSAM, 9-13 Kasım 2015 tarihlerinde St. Petersburg’da gerçekleştirilecek ikinci buluşma için kolları sıvadı.
Küreselleşmenin hız kazandığı, uluslararası rekabetin giderek arttığı ve bilgiye dayalı ekonominin öne çıktığı günümüz koşullarında, yerelleşme ve bölgeselleşmeye olan ihtiyaç giderek artmakta. Sınır ötesi işbirliği bağlamında ekonomik, siyasal, yönetsel, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilecek olan çalışmaların akademik bir platformda ele alınması da büyük önem arz ediyor.
Sempozyum çeşitli uzmanlık konularında akademisyenleri ve profesyonelleri geniş bir katılımla bir araya getirerek karşılıklı etkileşime dayalı tartışma ortamına zemin hazırladı ve karşılıklı fikir alışverişi için uygun bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Sempozyum ayrıca ekonomi, finans, yönetim ve uluslararası ilişkiler alanlarında disiplinler arası çalışan pek çok akademisyen ve profesyoneli bir araya getiren bir ortam oluşturuyor.
KARSAM Müdürü Doç. Dr. Gökhan Dökmen, Sempozyumun, Bülent Ecevit Üniversitesi ile Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında başta ekonomik olmak üzere sosyal ve politik konularda akademik bir tartışma platformu oluşturarak, bölge ile ilgili alınacak kararların önceden tartışıldığı ve politika tasarımına katkıda bulunan bir merkez haline getirmek vizyonuna önemli katkılar sağlanması da hedeflendiğini belirterek şunları söyledi: “Karadeniz Bölgesinin enerji üretim ve tüketim potansiyelinin ortaya konulması, mevcut enerji sorunlarının irdelenmesi, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bölgeye ve ülkeye yönelik enerji politikalarının oluşturulabilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının tartışılması ve enerji arz güvenliğini sağlayacak politikaların geliştirilmesi de Sempozyumun hedefleri arasında yer alıyor. Sempozyum öncesinde enerji alanındaki çeşitli uzmanların katılımları ile workshoplar ve çalıştaylar düzenlenecek. Sempzoyum’daki ana konular, Enerji Siyaseti, Enerji Politikası, Enerji Ekonomisi, Enerjinin Finansmanı, İklim Değişikliği, Ekoloji ve Enerji ve Yenilenebilir Enerji olarak belirlendi. Sempozyum, Eren Holding ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu sponsorluğunda gerçekleştirilecek.” Doç. Dr. Dökmen ayrıca sempozyumun çok geniş bir coğrafi iklimi hedeflediğini ifade ederek şöyle konuştu: “Sempozyum başta Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler olmak üzere Balkanlar, Kıta Avrupası, Nordik ülkeleri, Orta Asya ve Orta Doğu gibi enerjinin önemli bir değer olduğu pek çok bölge ülkesinin dikkatini çekecek nitelikte. Bu kapsamda dünyanın çok farklı iklimlerinden geniş bir akademisyen katılımı beklenmekte.”
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer de Sempozyumun hazırlıkları hakkında yaptığı açıklamada “KARSAM’ın böyle büyük bir organizasyonun ev sahibi olması elbette uluslararası boyutta Üniversitemizin gücünü ve prestijini arttıracak. Arkadaşlarımız bunun için üstün bir gayret içinde çalışıyorlar. Bülent Ecevit Üniversitesi ile St. Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi ortaklığında, 9-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Karadeniz Bölgesinde Enerji Sorunları teması ile gerçekleştirilmeye hazırlandığımız Sempozyumun temel amacı, Karadeniz’deki ülkelerin enerji politikaları konusundaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek. Sempozyum, aynı tarihlerde St. Petersburg’da düzenlenecek olan Unecon Enerji Haftası’nın bir parçası olacak. Gazprom sponsorluğunda düzenlenen Unecon Enerji Haftası, bu yıl sekizincisi düzenlenecek “Energetica XXI: Ekonomi, Politika ve Ekoloji” konferansı ile ikincisi düzenlenecek olan “II. Karadeniz ve Balkanlar Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu”nu kapsıyor. Bu çalışmamızın da başarı ile gerçekleştirileceğine inanıyorum. Sempozyumun gerçekleştirilmesi için gerek yerel gerekse ulusal ölçekte destek sağlanmasında bize öncülük yapan Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’a da özellikle teşekkür ediyorum.” dedi.
II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Karadeniz Bölgesinin gerek enerji kaynaklarına sahip olması gerekse enerji transferi açısından bir geçiş noktasında bulunmasından dolayı çok önemli bir tema, akademik bir tartışma platformunda ele alınacak. Bölgenin önemli bir enerji koridorunda yer alması ve bu nedenle jeopolitik öneminin artması neticesinde Sempozyumun, bölgesel işbirliğine akademik bir destek niteliğine ulaşacağı ön görülüyor.
BİZE ULAŞIN