Paylaşılan bir sevinç iki kat olur; paylaşılan bir acı yarıya iner. Cicero