Venezuela, Pakistan... Teyakkuz zamanı

Kerem Alkin / sabah.com.tr

Önde gelen gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında hızla tırmanan rekabeti kendi kontrolünde şekillendirmek adına, küresel ekonomi-politiksistemin her daim hâkimi olmak isteyen 'küresel müesses nizam' her türlüvahşi operasyonu seferber etmiş durumda. Venezuela'dan Brezilya'ya, Katar'dan son olarak Pakistan'a, şekillendirilmeye çalışılan 'küresel düzen'i sorgulayan, bunun bir parçası olmak istemeyen veya kendi yolunu çizmek isteyen ülkelerin başına gelmedik kalmıyor. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Kuzey Kore gibi kriz noktaları oluşturularak, bu noktalar üzerinden o coğrafyalardaki ülkelere askeri ve siyasi operasyonlar düzenleniyor. Kendi coğrafyasındaki ülkelere ilham veren, onları umutlandıran, cesaretlendirenTürkiye ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik acımasız operasyonlar dabu sürecin bir parçası ve neden teyakkuz durumunda olmamız, neden bir ve diri olmamız gerektiği konusunda tüm ipuçlarını ortaya koyuyor.
5 teyakkuz alanımız var. Birincisi, siyasi teyakkuz. Türkiye'yi gerekirse bölmeyi, parçalamayı dahi göze almış 'küresel oyun'a karşı, iktidarı ve muhalefetiyle siyasetin, Meclis'in uyanık olması. Bu noktada endişelerimiz var. İkincisi, ekonomik teyakkuz. Türkiye'yi üretim ve yatırım yapılamaz bir ülke halinegetirmeye çalışıyorlar. Bu nedenle, yerli - milli enerji, hammadde, teknoloji hamleleri kritik önemde. Üçüncüsü, manevi teyakkuz. FETÖ ve dünyada benzeri örgütlenmeler üzerinden ülkelerin manevi değerleri yıpratılarak, yeni bir küresel din empoze edilmeye çalışılıyor. İslamiyet'in, Türklüğün temel ve değişmez değerlerine her zamankinden fazla sahip çıkmamız gerekmekte. Dördüncüsü, güvenlik teyakkuzu. Türkiye'nin güvenlik birimleri terörün her türlüsüyle tarihi bir mücadele veriyor. Milli ve yerli savunma sistemleri ile Türkiye'nin caydırıcılık gücünü daha da perçinlememiz gerekiyor. Beşincisitoplumsal teyakkuz. Türkiye'yi ortasından yarmaya yönelik, insanlarımızı birbirine düşman etmeye yönelik, aile bağlarımızı zayıflatmaya yönelik her türlü algı operasyonunu püskürtmemiz gerekiyor.
Gazetemizin köşe yazarları, özel istihbarat birimi, editörleri, muhabirleri, Turkuvaz Medya Grubu'nun tüm yazılı, görsel ve işitsel yayınları, en tepesinden enkıdemsiz çalışanına, küresel ölçekte yürütülen bu 'acımasız, vahşi' küresel operasyona karşı sizleri teyakkuzda tutmak ve gözünüze indirilmeyeçalışılan perdeyi yok etmek için canla başla çalışıyor.
Tarih, teyakkuzda olan ve kendi coğrafyasının kaderi için mücadele edenleri altın harflerle yazacak