Güvenlikte yeni dönem başlıyor

Cumartesi 16.05.2009
ABONE OL
Meclis'e sevk edilen Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kanun tasarısı ile terörle mücadele konusunda köklü değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre Başbakanlık bünyesindeki Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün, "iç güvenlikle" ilgili tüm yetki ve sorumlukları İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak müsteşarlığa devrediliyor. Başbakanlık'taki bu birim, "dış güvenlikten" sorumlu olacak. Yeni düzenlemenin ardından Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün, "Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derleme, değerlendirme ve bu hususlarda koordinasyonu sağlama görevleri" yeni üsteşarlığa devredilecek. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nun sekreteryası görevini sürdürmeye devam edecek kurum, bundan sonra daha çok Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Türkiye'nin komşuları; İran, Irak, Suriye, Yunanistan gibi ülkelere yönelik tehdit algılamalarına odaklanacak. Terör örgütlerinin yurtdışı bağlantıları, Avrupa ülkelerindeki siyasi ve ekonomik oluşumları ve buralardan Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için faaliyet gösterecek. Yeni yapılanmada stratejik istihbari bilgilerin tümünün toplanacağı İstihbarat Değerlendirme Merkezi doğrudan müsteşara bağlı olarak çalışacak ve bu bilgi ve istihbaratı değerlendirerek, ilgili kurumlar tarafından önlem alınmasını sağlayacak. Bu bilgilerin, "Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığa verilmesi" yasal zorunluluk olacak.