'Üç şapkalı' hukukçudan 1 onay, 1 itiraz

ASKERİ yargıdan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen, burada da Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı yapan Yalçın Acargün, "Anti-darbe yasası"nı siviller yönünden olumlu bulurken, askerlerle ilgili düzenleme nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu savundu. Acargün yasa değişikliğini SABAH'a şöyle değerlendirdi: "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yapılan ve sivillerin askerlerle birlikte işledikleri suçlar nedeniyle sivil mahkemede yargılanmalarını içeren düzenleme AB standartlarına tamamen uygun. Ancak aynı yasanın özel yetkili ağır ceza mahkemelerin görev alanıyla ilgili 250'nci maddesinde yapılan değişiklik için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Anayasanın 145'inci maddesi askeri yargının görev alanını oldukça net olarak çizmiş. Madde, 'asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askeri hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçları' tanımlıyor. Burada dikkat edilirse 'askeri mahallerde' kavramı öncesinde 'veya' ifadesi var. Sonrasında da 'yahut' sözcüğü konulmuş. Anayasa koyucu böylelikle, askeri mahallerde işlenen suçun türüne bakmaksızın askeri yargının görev alanında olduğunu oldukça açık tanımlamış. Bu yönüyle düzenleme anayasaya açıkça aykırı."

BİZE ULAŞIN