AK Parti'ye açılan dava düştü

Anayasa Mahkemesi, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun, ''AK Parti'nin, ihtar kararına uymadığı gerekçesiyle kapatılması ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini kullanmasının tedbiren önlenmesine karar verilmesi'' istemiyle açtığı davanın düşmesine karar verdi.

Kanadoğlu, 23 Ekim 2002'de ''Anayasa Mahkemesi'nce verilen ihtar kararına rağmen Yasaya aykırı durumun düzeltilmesi için kendisine tanınan sürede ihtar konusu aykırılığı 'Siyasi Partiler Yasası'na uygun ve eksiksiz olarak' gidermeyerek hukuka karşı hile ile sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasına ve Kurucu Genel Başkanlık görevini ihtara rağmen sürdürmekte olan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık görev yetkilerini kullanmasının tedbiren önlenmesine karar verilmesi istemiyle'' Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Davayı bugünkü gündem toplantısında esastan görüşen Heyet, kapatma davasının düşmesine karar verdi.

Heyet, bu davanın ilk incelemesini yaparken, Siyasi Partiler Kanunu'nun 104/2. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasını ''ciddi'' bularak, istemi kendi önüne getirmiş ve Kanun'un 104. maddesinin 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının, ''ihtara uymayan partilerin Hazine yardımından mahrum bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılabileceği''ni öngören ikinci tümcesini iptal etmişti.

Davanın düşmesine ilişkin kararda, davanın dayanağı ''ihtara uymayan partilerin Hazine yardımından mahrum bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılabileceği''ni öngören hükmün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi gerekçe gösterildi.

Anayasa Mahkemesi heyeti, Türkiye Komünist Partisi hakkında 2002 yılında açılan kapatma davasının da aynı gerekçeyle düşmesine hükmetti.

Heyet ayrıca, 2002 yılında açılan ''Anayasaya aykırı eylemlerde bulunan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin, temelli kapatılmasına karar verilmesi istemi''ni de reddetti.

CHP'YE İHTAR İSTEMİ

Heyet, 2005 yılında ''2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereğince kimi il ve ilçelerde, görevden alınma, çağrı başvurusu, durdurma ve erteleme nedenleriyle yapılamayan il ve ilçe kongrelerini yapması için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ihtar kararı verilmesi istemi''ni de karara bağladı. Heyet, ihtar istemiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi alınmasına karar verdi.

BİZE ULAŞIN