Türkiye'de 'Temiz Eller' için ilk adım atılıyor

AB'nin yolsuzlukla mücadele ilkeleri doğrultusunda strateji belirleyen hükümet 2009-2013 yılları arasında uygulanacak bir plan hazırladı

Hükümet, temiz toplumun ilk adımını attı. 2009-2013 yıllarını kapsayan Yolsuzlukla Mücadele Strateji Planı doğrultusunda; yolsuzluk davalarına bakacak özel ihtisas mahkemeleri kurulacak, yolsuzluğu ihbar edene özel koruma sağlanacak, yolsuzluğa bulaşanlar için özel sicil sistemi getirilecek. SABAH, hükümetin; Avrupa Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke ve AB Komisyonu'nun Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin 10 İlke Kararı doğrultusunda, hazırladığı 2009-2013'ü kapsayan "Yolsuzlukla Mücadele Strateji Planı"na ulaştı. Planın ayrıntıları şöyle:

İHBARCIYA KORUMA
Yolsuzlukla mücadele alanında devamlı, yetkili mahkemeler görevlendirilecek. nSiyasi partiler ve seçim kampanyaları finansmanı saydam hale getirilecek. nYolsuzluk ihbarında bulunanlar koruma altına alınacak ve bunların ödüllendirilmesine, asılsız ihbarda bulunanların da cezalandırılmasına ilişkin altyapı oluşturulacak.
Mal beyanları şeffaflaşacak. nYolsuzluk suçlarına ilişkin adli sicil kaydı gibi veri tabanı oluşturulacak.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklere uygun olarak, "basit rüşvete" ilişkin fiiller, "görevi kötüye kullanma" suçu kapsamından çıkarılarak yeniden "rüşvet suçu" kapsamına alınacak.
Yolsuzlukla mücadelede etkinliği azaltan devlet sırrı hükümleri daraltılacak.
Meslek odalarınca yolsuzlukla mücadelede aktif görev alan üyelerin ödüllendirilmesi ve yolsuzluğa bulaşmayan üyeleriyle ilgili beyaz listeler yayınlanacak.
Kamu ihale sistemi ve uygulamaları, Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek.
Yerel yönetimlerin imar, ruhsat ve diğer işlem süreçlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlik artırılacak. Yerel yönetimler ve iştirakleri üzerindeki denetim daha etkin hale getirilecek. nYolsuzluk suçlarıyla mücadelede görevli denetim birimlerinin kapasiteleri artacak.
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yolsuzluğun önlenmesine yönelik etik belirleme çalışması yapılacak.
Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili yasal düzenleme gözden geçirilecek.
Medyanın yolsuzlukla mücadeledeki rollerinin güçlendirilmesi sağlanacak.
TÜİK tarafından düzenli aralıklarla yolsuzluk anketi yapılarak kamuoyuyla paylaşılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında dürüstlüğün önemi ve kamu kaynaklarının kullanılması konularına yer verilecek.

'AYRICALIK YOK'
Plana göre tüm kamu görevlileri ile ilgili yargılama ayrıcalıkları ve soruşturmalardaki izin sistemi gözden geçirilecek. Bunun için bir çalışma grubu oluşturulacak. Yapılacak düzenlemelere ilişkin rapor hazırlanacak. Rapor, Başbakanlığa gönderilecek.

BİZE ULAŞIN