Kenan Evren'in eşi de Dersim evlatlığı mı?

Pazar 27.09.2009
Güncelleme: Pazar 27.09.2009
ABONE OL
Çok ilginç isimler var mı Dersim kayıplarından olduğu iddia edilen?
Var elbette. Ama daha araştırma halindeyim.

Mesela?
Mesela Kenan Evren'in eşi Sekine Evren'in de bir evlatlık olduğu iddia ediliyor. Bu konu üzerinde Dersim kökenli olup başka yerlere göçmüş olan birçok insanla yaptığım röportajlarda karşıma çıkan iddialardan biri de bu. Ama sadece bir iddia. Araştırıyorum. Henüz, "Evet böyledir" diyecek bir noktada değilim. Ancak ulaştığımız bazı bulgular bu iddiayı güçlendiren nitelikte.

Bizimle paylaşır mısınız?
Bu konuda şimdi çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bu önemli bir iddiadır ve üzerinde durulması gereken bir şeydir. Bir şehir efsanesi de olabilir. Ancak Sekine Evren'in kendi kızları Sakine olduğunu iddia eden ailenin büyükleri yaşamıyor. Bir dönem bunu araştırmışlar da. O dönemde gündemlerinde olan bazı bulgulardan hareketle söylüyorlar. Sakine'nin Manisa Alaşehir'de bir tüccara evlatlık verildiği duyumunu o dönem almışlar. Çünkü o dönem çocukları kayıp olan aileler o çocukların izlerini sürmeye kendi olanakları ile ki o koşullarda yine devam ettirmeye çalışmışlar. Ben de yine onların elindeki bulgulardan yola çıkıp iddiayı araştırıyorum. Ama tabii söz konusu kişi Kenan Evren'in eşi olunca araştırmada yol almak da zor oluyor.

BİR ARADA TUTULMADILAR
Dersim'den sürgün edilen birçok aile Manisa ve civarında mı konuşlandırılmış peki?

Türkiye'nin her bir yanı ama özellikle Türk yerleşim bölgeleri. Kütahya, Aydın, Uşak, Manisa ve civarları bunların arasında. Zaten sürgüne gönderilen aileler parçalanarak gönderiliyor. Biri diyelim Samsun'a Amasya'ya gönderiliyor, diğeri Konya'ya gönderiliyor. Ya da her köye ancak iki aile olabilecek şekilde plan yapılıyor. Onların sayıları belirlenmiş. Buradaki politika da yine aynı mantık; "Bunlar bir arada olduğu sürece yine dillerini, kültürlerini yaşatmaya devam edecekler. O nedenle ayrı tutalım" kafası. Ve sürgün edilenler özellikle Türk köylerine veriliyor ki oradaki asimilasyon hızlı bir şekilde yaşansın. İşte o süreçte kayıp olan Sakine'nin de Alaşehir'de evlatlık verildiği iddia ediliyor. Ailenin esas büyükleri yaşamadıkları için bu iddiayı devam ettirenler var. Şu an çok açıklamadığım benim de araştırmalarım sonucunda bu verileri güçlendiren bulgular var ama açıkçası daha olgunlaşması gerekiyor.