Mektuptaki 9 talep

Kandil ve Mahmur'dan gelen ilk 2 barış grubu, beraberlerinde 9 maddelik isteklerini içeren bir de mektup getirdiler. TBMM başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere getirilen ve girişinde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Yetkililerine, Türkiye Halklarına ve Demokratik Kamuoyuna" denilen "Barış ve Demokratik Çözüm Grubu" imzalı mektupta 9 talep sıralandı:
1- Abdullah Öcalan'ın hazırladığı Kürt sorununun barışçıl ve demokratik siyasi çözümü için yol haritasının ilgili muhataplarına verilmesi ve tüm kamuoyuna açıklanması.
2- Askeri ve siyasi alana dönük operasyonların durdurulması ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik siyasi çözümünün önünün açılmasını ve bu çözümün Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesine bağlı olarak Kürt halkının özgür iradesini esas alma temelinde diyalog ve müzakere yöntemiyle gerçekleştirilmesi.
3- Türkiye demokratik ulusunun bir parçası olarak Kürt halk kimliğimiz temelinde ve anayasal güvenceye sahip olarak özgür, eşit ve birlikte yaşamak.
4- Anadilimiz olan Kürtçeyi her yerde özgürce konuşmak, öğrenmek, geliştirmek ve tarihi değerlerimizi, kültürümüzü ve coğrafyamızı anadilimizde yaşamak.
5- Çocuklarımızı Kürtçe adlandırmak, Kürtçe eğitmek ve büyütmek.
6- Kürt halkı olarak tarihimizi, kültürümüzü, sanat ve edebiyatımızı özgürce yaşamak, geliştirmek ve korumak.
7- Kendi kimliğimizle demokratik toplumsal örgütlenmemizi geliştirmek, demokratik siyaset yapmak ve kendimizi özgürce ifade etmek. 8- Köy, kasaba ve şehirlerde özel harekatçı, korucu ve polisin baskı ve zulmünden uzak, yeterli imkânlara kavuşmuş ve güvenlik içinde yaşamak.
9- Türkiye'nin demokratikleşmesini ve bunun için sivil-demokratik bir anayasanın hazırlanmasını istiyoruz.

BİZE ULAŞIN