"Yargı dinlenmedi"

Perşembe 12.11.2009 00:00
Son Güncelleme: Perşembe 12.11.2009 19:52
ABONE OL
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, ''Yargıtay'a ait olduğu iddia edilen telefonlarla ilgili olarak hiçbir dinleme işlemi gerçekleşmediği anlaşılmıştır'' dedi.

Şimşek, BTK Başkanı Tayfun Acarer ile kurumda ''yargıda telefonların dinlendiğine yönelik iddialara'' ilişkin basın toplantısı düzenledi. TİB'in kuruluşundan bu yana bazı konuların sık sık altını çizdiklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

''Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında kesinlikle dinleme yapılmamaktadır. Dinlemeler, ceza soruşturmaları kapsamında, soruşturma mercilerince yapılan talepler üzerine mahkemelerce verilen kararlarda aidiyet numaraları belirtilen adli kolluk görevlilerince, kendi birimlerinde yapılmaktadır. Hakim kararı olmadıkça veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda 24 saat içerisinde hakim onayı alınmak kaydıyla Cumhuriyet Savcısı talebi bulunmadıkça dinleme yapılabilmesi hukuken mümkün değildir. Kim bunu yaparsa suç işlemiş olur.''


Şimşek, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak, ''5 Kasım 2009 tarihinde başkanlığımıza haber verilerek gelinen, öyle baskın, basıldı değil, haber verilerek gelinen ve yapılan keşif işlemleri sonrasında hukuka aykırı bir durum olmadığı tespit edilmiştir. 5 Kasım 2009 günlü keşif tutanağında da bu hususlar ayrıntılı olarak yer almaktadır'' ifadelerini kullandı.

Tespit işlemleri sırasında Yargıtay Birinci Başkanlığına ait telefonların da dinlenildiği yönünde yazılı ve görsel basında haberlerin yer aldığını hatırlatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Özellikle bugün eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını düşündüğümüz bilgi kirliliği yaşanmıştır. Müşteki Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun iddiaları içerisinde yer almamasına rağmen, 5 Kasım 2009 tarihinde keşfi yapan hakimlikçe telefonlarla ilgili inceleme yapılmak istenmesi üzerine, yapılacak işlemlerin hukuka aykırı olabileceği, yasal sorumluluk yaratabileceği söylenmiş, buna rağmen hukuki uyarılar dikkate alınmayarak inceleme yapılmıştır.

Hakimlikçe 5 Kasım 2009 tarihinde yapılan incelemede, Yargıtay'a ait olduğu iddia edilen sabit telefonlardan biri ile ilgili olarak faaliyete başladığımızdan bu yana hiçbir dinleme işleminin yapılmadığı, diğer sabit telefon numarasıyla ilgili olarak hakim kararı olmasına rağmen kullanılan santralin özelliği nedeniyle dinleme işleminin gerçekleştirilemediği, hakim kararındaki tedbir süresi sona ermeden, talep eden yerin yazısı üzerine sonlandırıldığı; sonuç olarak Yargıtay'a ait olduğu iddia edilen telefonlarla ilgili olarak hiçbir dinleme işlemi gerçekleşmediği anlaşılmıştır.''


Şimşek, BTK Başkanı Tayfun Acarer ile ''yargıda telefonların dinlendiğine yönelik iddialara'' ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fethi Şimşek, bir soru üzerine, yapılan incelemede ortaya konan işlemler nedeniyle Yargıtay'a ait olduğu iddia edilen telefonlarla ilgili dinleme işlemi gerçekleşmediğini ifade etti.

Soruşturma yapılacak kişilerle ilgili olarak soruşturma usullerini takdir edecek mercinin Cumhuriyet savcıları olduğunu vurgulayan Şimşek, ''Bize intikal eden kararlarda bu konuları incelememiz mümkün değildir. Bize gelen kararlarda şekil bakımından, yani katalog suçlarına uyup uymadığı ve tedbir süresine uyulup uyulmadığı noktalarında inceleme yapıyoruz. Bunun dışındaki takdir hakkı tamamıyla Cumhuriyet savcılarına aittir. Soruşturma dosyasından bize intikal eden sadece dinlemeye ilişkin hakim kararıdır'' diye konuştu.

Şimşek, ''Başkanlıkta yeni bir geniş inceleme yapılacağından bahsediliyor'' denilmesi üzerine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ''geniş inceleme'' yapılacağına dair herhangi bir karar ya da talebin ulaşmadığını söyledi.

''TAKDİR EDECEK MERCİ CUMHURİYET SAVCILARI''

Fethi Şimşek, ''Yargıtay'ın telefonlarından birine ilişkin hiçbir dinleme yapılmadığı, diğerinin de talepte bulunan kurumun yazısını daha sonradan geri çekmesine ilişkin hiçbir dinleme yapılmadığını söylediniz. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu sabit telefonla ilgili 3.11.2008 tarihli kararı üzerine Adalet Bakanlığı müfettişleri 22.12.2008 tarihinde bu kararı geri çekiyorlar. Bu süre içinde söz konusu telefon dinlendi mi?'' sorusu üzerine şöyle konuştu:

''Bu soruyla ilgili husus artık gizlilik olmaktan çıktığı için, müştekinin iddianamesi veya fezlekesi adliyeye intikal ettiği için bu soruya cevap vereceğim. Yargıtay'ın kullandığı santralin özelliği nedeniyle dinleme işlemi gerçekleştirilememiş ve hiçbir ses intikal etmemiştir. Cumhuriyet savcılarının yetkisini kullanan adalet müfettişliğinin bunu sonlandırma sebebi tamamen kendi takdirlerine aittir.''

Şimşek, ''Yargıtay santral numaralarının dinlenmesi için Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun izni gerekiyor. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı verdiğine göre, bu kararda bir yasa dışılık söz konusu değil mi?'' sorusunu yanıtlarken, ''Bunu 20 yıllık Cumhuriyet savcısı olarak, yargıya saygı göstermemiz gerektiğinden hareketle söylüyorum; soruşturma yapılacak kişilerin statüsü, soruşturma usullerini takdir edecek olan merci Cumhuriyet savcılarıdır, bizler değiliz'' diye konuştu.

''5 Kasım'da Başkanlık'ta yapılan incelemede heyetin 'hard diskleri' istediği ancak verilmediği'' yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, Şimşek, ''Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin taleplerinin tamamının yerine getirildiğini'' söyledi.

Şimşek, ''Yargıtay Başkanlığına, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının inceleme raporunun iletildiği söylendi. Bu rapor doğrultusunda, Hasan Gerçeker inceleme yaptıklarını söyledi. Bu rapor tatmin edici değil mi?'' soruna, ''Kendi takdirleridir. Nasıl uygun görürlerse... Herşey hukuk zemininde devam edecek'' yanıtını verdi.

Fethi Şimşek, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, Başkanlıkta yeni bir inceleme yapılması yönünde karar verdiğinin hatırlatılması üzerine, ''herşeyin hukuk çerçevesinde, hukuk zemininde devam edeceğini'' söyledi.

Şimşek, başka bir soru üzerine de Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin dinlenmesine ilişkin bir karar olmadığını ifade etti.

Dinlenmek istenen telefonun kime ait olduğunu sorusuna Şimşek, ''Müştekiye tahsis edilen telefon'' yanıtını verdi.

''ÇİFTE STANDART''

Telekomünikasyon İletişim Başkanı Şimşek, gelinen noktanın çok düşündürücü olduğunu belirterek, toplumun, halkın, medyanın ve siyasetçilerin hiçbir zaman çifte standart içinde olmaması gerektiğini dile getirdi. Şimşek, şunları kaydetti:

''Başkanlık kurulmadan önce bir ülkenin başbakanının 6 yıl hakim kararı olmadan dinlendiği, kayıtlarının ele geçirildiği ve gazetelere servis yapılıp tartışıldığı hususlarla ilgili olarak her nedense toplumumuzda bir tartışma yaşanmıyor. Hiçbir hakim kararı yok, bir ülkenin Başbakanı 6 yıl dinleniyor ve kimsenin kılı kıpırdamıyor, ama hakim kararı ile yapılıyor, bugün tartıştığımız dinlemeler, usulüne uygun ve mevzuatta yazan hususlara uygun dinlemeler yapılıyor, her nedense toplum ayağa kalkıyor. Bu çifte standarttan kurtulmamız lazım.''