Çevre başlığının yenilikleri

Pazar 20.12.2009
ABONE OL
Türkiye, yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle, belli alanlarda üyelikten sonraki dönem için geçiş süresi talep edecek. Çevre faslının getireceği başlıca yenilikler şöyle:

Atık imha teknolojisi geliştirilecek, özel sektöre yeni iş imkânı oluşacak.
İnsansağlığı ve çevre açısından risk oluşturan vahşi atık depolama sahaları kapatılacak.
Tehlikeli atık sayılan pil ve akümülatörlerin ayrı toplanması ve imhası sağlanacak.
Sanayi üretiminde zararsız hammadde kullanımı özendirilecek.
Sanayi tesislerinin kurulma aşamasında halkın katılımı sağlanacak.
2014 yılına kadar hava kalitesi 209 istasyon ile izlenecek.
Deniz, göl, nehir gibi yüzme sularına yüksek kalite standartları getirilecek.
Atık suları arıtan belediye sayısı artacak.
Tarım ilaçlarının yeraltı sularına karışmasının neden olduğu kirlilik önlenecek.
Sera gazı emisyonlarının ticaretine ilişkin ulusal plan oluşturulacak, endüstriden, motorlu taşıtlardan ve ısıtmadan kaynaklanan sera gazı miktarını azaltmaya yönelik önlem alınacak.