Askerlere sivil yargı yolunu kapatan karar

Anayasa Mahkemesi, askerlere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptal etti. Bu kararla, Ergenekon'daki muvazzafların dosyası ayrılacak, Tolon ve Eruygur'un durumu incelenecek

Anayasa Mahkemesi, askerlere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi oybirliğiyle iptal etti ve yürürlüğünü oy çokluğuyla durdurdu. Bu kararla, üniformalı (muvazzaf) askerlere, suçun niteliği ne olursa olsun sivil mahkemede yargılanma yolu kapatıldı. Anayasa değişmediği sürece askerlerle ilgili soruşturma ve davalar askeri yargıda görülecek. Karar, Ergenekon davasını, darbe girişimi iddialarını, Albay Çiçek'in durumu ve kozmik oda gibi olayları da etkileyecek. Anayasa Mahkemesi dün, CHP'nin, askere sivil yargı yolunu açan yasanın, Anayasa'nın 145. maddesine aykırı olduğu savıyla yaptığı iptal başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, yasadaki toplam üç kelimeyi iptal etti. Ancak bu karar şu olası sonuçları beraberinde getirecek:

ERGENEKONDAN ASKERLER AYIKLANACAK: Ergenekon soruşturmasının şüphelisi olan ve bu davanın kapsamına giren muvazzaf askerlerin dosyaları askeri mahkemeye gönderilecek.

TOLON VE ERUYGUR'UN DURUMU: Hurşit Tolon ve Şener Eruygur gibi emekli komutanların dosyaları ise kararla tartışmalı hale gelecek. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi bu kişilerin suçlarının emekli olduktan sonra da devam edip etmediğini inceleyerek dosyalarını askeri mahkemelere gönderip göndermemeyi tartışacak.

BALYOZA BALYOZ: Ergenekon soruşturması sırasında eski kuvvet komutanları Özden Örnek, İbrahim Fırtına ve Aytaç Yalman'ın dosyaları ayrılmıştı. Eski komutanlar hakkındaki iddiaların soruşturulması Ankara'daki özel yetkili ağır ceza mahkemesine bırakılmıştı. Kararla bu isimler hakkındaki dosyaların adresi de değişecek. İddialar asker sıfatını taşıdıkları döneme ait olduğu için dosyalarının askeri yargıya gitmesi söz konusu olacak.

KOZMİK ODA'DA ROL DEĞİŞİMİ: İptal kararı Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki kozmik odada sivil hakimin yaptığı incelemeyi etkileyecek. Anayasa Mahkemesi dün, yürürlüğü durdurma kararı da verdiği için arama yapan Hakim Kadir K a y a n i l e Savcı Mustafa Bilgili'nin soruşturmayı askeri savcılığa devretmesigerekecek.

DURSUN ÇİÇEK ASKERİ YARGIYA: İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın altında ıslak imzası olduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek halen görevde olduğu için İstanbul Başsavcılığı'nın bu dosyayı askeri savcılığa göndermesi istenecek. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne dava açarken, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'inci maddesindeki "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyönetim halinde askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır" cülmesinde yer alan "halinde" kelimesinin iptalini istemişti.

ÖZEL YETKİ KULLANILDI
Yüksek Mahkeme, bu cümledeki "halinde" kelimesini iptal etti. Ancak metnin kalan bölümünde anlam bozukluğu oluştu. Yüksek Mahkeme, yasanın bir başka ifadesi için ayrıca iptal başvurusu yapılmış gibi hareket ederek, özel bir yetki kullandı. Metindeki "savaş ve sıkıyönetim" kelimelerinin de iptaline karar verildi. Karardan sonra cümle şu hale geldi: "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır."

GEREKÇE BEKLENMEYECEK

Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği bölümlerin yürürlüğünü de oy çokluğuyla durdurdu. Yani uygulama için gerekçeli Resmi Gazete'de yayımlanmasına beklenmeyecek. Karardan sonra asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmesi için tek yol, Anayasa'nın 145'inci maddesinde değişiklik yapılması olarak kaldı.
BİZE ULAŞIN