Kanunda değişiklik şart oldu

Prof. Dr. Süheyl Donay (Ceza hukukçusu): "Burada yargıç, yasa yollarında gerekli indirimleri uygulamış, yine de verilen ceza çok fazla. Bu nedenle yasanın değiştirilmesi gerek. Yasanın değiştirilmesi için Meclis'e tasarı verdiler. Ama sonra geri çektiler. Sanıyorum ileri dönemde bu yasa tekrar gündeme getirilecek. Çocuklara karşı vicdanlı davranmak lazım. Yasa değişmediği sürece çocuklara verilecek ceza da değişmez. Bir an önce yasanın değiştirilmesi gerek" dedi.
Avukat Mehmet Emin Aktar (Diyarbakır Barosu Başkanı): "Bu kız dağa çıkmış olsaydı, eyleme katılmadan silahlı faaliyet gösteren bir örgüt üyesi olarak yakalansaydı 4 yıl ceza alacaktı. Buradaki gariplik örgüt üyesi olmamakla birlikte suç işleyenlerin örgüt üyesi gibi cezalandırılmasıdır. Önemli olan buradaki yanlışlık. İkinci husus bu çocukların özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanması. Bu çocukların gerçekten iddia edilen suçu işleyecek zihinsel gelişime sahip olup olmadığına bakılmaksızın cezalandırılmaları yoluna gidilmekle, hem BM çocuk hakları sözleşmesi, hem de çocuk adalet sisteminin yerleşik ilkelerine aykırı bir yargılama yapılmaktadır."
Avukat Sezgin Tanrıkulu (Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilcisi): "Bu karar uzun süredir Türkiye'de tartışılan çocuk yargılamaları bakımından vahametle birlikte adaletsiz sonuçlar yaratan TCK'daki ve TMK'daki düzenlemelerin bir an önce yapılması gereğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Yine bu karardan da anlaşılacağı üzere yargı ceza mevzuatının kendisine tanıdığı takdir yetkisini kamu vicdanına ve adalete uygun kullanmamaktadır. Çocuk yargılamalarına ilişkin acil düzenleme şart."
Avukat Yusuf Tanrıseven (Batman Barosu Başkanı): "15 yaşındaki bir çocuğun sadece yasadışı bir gösteriye katıldığı iddiasıyla 3 ayrı suçtan dolayı cezalandırılması doğru değil. Maalesef yeni ceza kanununda işlenen her fiilden dolayı ayrı ayrı mahkumiyet verilmektedir. Bu çocuk gösteriye katılmış olsa bile örgüt adına suç işlemek, toplantı ve yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, örgüt propagandası yapmaktan ayrı ayrı cezalandırılması doğru değil. Çocuk yargılamaları usulünün acilen değiştirilmesi
gerekiyor."

BİZE ULAŞIN