Hangi suçlar yüz kızartıyor?

TCK'da net bir tanımlaması olmayan "yüz kızartıcı suçlar" kavramı, bu nedenle zaman zaman tartışmalara neden olabiliyor. Ancak, milletvekilliği seçimini düzenleyen Anayasanın 76. maddesinde "yüz kızartıcı suç" şu şekilde ifade ediliyor: "Rüşvet, hırsızlık, ihtilas, zimmet (Basit ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak), sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, irtikâp, ırza tasaddi, sarkıntılık, kız; kadın ve erkek kaçırmak, fuhşa tahrik, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin..."

BİZE ULAŞIN