Üç konu, 11 madde

CHP'nin, anayasa değişiklik teklifinin, parti kapatma, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile ilgili üç maddesinin ayrılarak referanduma sunulması tartışılırken CHP'nin önerisinin 3 konu başlığı altında, paketteki 11 maddeyi ilgilendirdiği anlaşıldı. Birbiriyle bağlantılı 11 madde şöyle:
(Anayasa 69) Parti kapatma davası açılması için izin yetkisi Meclis'e veriliyor.
(Anayasa 84) Partinin kapatılması halinde milletvekili olanların bağımsız milletvekili olarak yollarına devam etmesini öngörüyor.
(Anayasa 129) Adalet hizmetlerinin denetimi yeniden düzenleniyor.
(Anayasa 146) Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 11'den 17'ye çıkartılıyor. Mahkemeye nasıl üye atanacağı yeniden belirleniyor.
(Anayasa 147) Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresini 12 yılla sınırlıyor.
(Anayasa 148) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı veriliyor. Bu madde içinde askerlerin Yüce Divan'da yargılanması da bulunuyor.
(Anayasa 149) Anayasa mahkemesinin iki bölüm halinde çalışmasını öngörüyor.
(Anayasa 159) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı değiştiriliyor.
(Geçici 18) Anayasa değişikliği yapıldığında, Anayasa Mahkemesinde devam eden davaların düşmesini hükme bağlıyor.
(Geçici 19) Anayasa Mahkemesi yeni üyelerinin seçimine ilişkin geçici düzenleme.
(Geçici 20) HSYK yeni üyelerinin seçimine ilişkin geçici madde.

BİZE ULAŞIN