'En büyük korku işgücünün serbest dolaşımı'

Kıbrıs sorununun bir biçimde aşıldığını veya çözüldüğünü varsayalım. Üyelik için önümüz açılır mı sizce? Kıbrıs sorunu halledilse de halledilmese de bazı üye devletlerin tavırlarından kaynaklanan ciddi sorunlar var. Hem Fransa hem de Almanya'nın birlikte "Evet" diyecekleri bir noktaya gelmemiz lazım. Bu noktaya çok kısa sürede ulaşmamız kolay gözükmüyor. Bana göre Türkiye'nin üyeliği konusunda "evet" denmesini engelleyen iki temel neden var: Bunlardan birincisi, üyelik aşamasında Türkiye'nin Avrupa bütçesinden alacağı net finansmandan kaynaklanıyor. Bunu şimdiden hesaplamak çok kolay değil. Ancak yıllardır yapılan çeşitli projeksiyonlar var, önemli net transfer miktarlarına işaret eden. İkinci düğüm, işgücünün serbest dolaşımı konusu. AB ülkeleri, Türkiye'deki niteliksiz işgücünün AB'ye taşınacağını düşündükleri sürece, üyelik konusunda nihai aşamaya gelmemiz çok zor.
BİZE ULAŞIN