Meclis'te maraton başlıyor

Meclis, bu hafta, Anayasada yapılacak 17. değişiklik için uzun sürecek mesaisine başlıyor.

AK Parti milletvekilleri tarafından verilen ve TBMM Anayasa Komisyonunda 3 gün süren çalışmanın ardından kabul edilen Anayasa değişikliği teklifi, bu hafta Genel Kurulun gündemine geliyor.

Teklifin görüşmelerinden önce AK Parti TBMM Grubu toplanacak. Ayrıca, teklifin görüşülme takvimini belirlemek üzere TBMM Danışma Kurulu toplantıya çağrılacak.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler yarın yapılacak. Saat 13.00'de toplanacak olan Genel Kurul, tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesi için gizli oylama yapılacak. Teklifin maddeleri daha sonraki günlerde görüşülecek.

Genel Kurul, TBMM'nin açılışının yıldönümü olan 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak. Anayasa görüşmeleri, 23 Nisan hariç, hafta sonları da dahil olmak üzere teklif üzerindeki çalışmalarını sürdürecek.

Anayasa değişikliği teklifleri, TBMM Genel Kurulunda iki tur halinde görüşülüyor. Bu hafta başlayacak ilk tur görüşmelerinde geneli ve maddeleri üzerinde yapılan konuşmaların ardından maddelerin tek tek gizli oylamasına geçiliyor. Teklif için ilk turda ''maddelerine geçilmesi'' ile 29 madde için (biri üç geçici maddeyi içeren çerçeve madde) 30 gizli oylama yapılacak.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, ikinci tur görüşmeye birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamıyor. İkinci turda, maddeler üzerinde konuşma olmayacak. Ancak, maddeler üzerinde değişiklik önergesi verilmiş ise o önerge üzerinde milletvekilleri konuşabilecek. İkinci turda da maddelerin yanı sıra teklifin tümüyle birlikte 30 gizli oylama yapılacak.

Teklifin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün oluyor.

BİZE ULAŞIN