Mahkeme pakete çoktan 'evet' dedi

Konya 2'nci İdare Mahkemesi bir mühendise verilen "uyarı cezası"nı, bu cezalara karşı yargı yolu kapalı olmasına rağmen iptal etti. Memura yargı yolu, oylanacak anayasa değişikliği ile açılıyor

Pazartesi 06.09.2010
Son Güncelleme: Pazartesi 06.09.2010
ABONE OL
Memurlara verilen uyarı cezalarına karşı yargı yolunu açacak olan anayasa değişikliği henüz yürürlüğe girmeden, Konya 2'nci İdare Mahkemesi'nden ilginç bir karar çıktı. Mahkeme, Konya İller Bankası 6'ncı Şube Müdürlüğü'nde çalışan bir kadın mühendise verilen "uyarı cezası"nı, bu cezalara karşı yargı yolu kapalı olmasına rağmen iptal etti. Konya İller Bankası 6'ncı Şube Müdürlüğü'nde 1996 yılından bu yana görev yapan Mühendis F.N.Y.'ye bir türlü terfi verilmedi. F.N.Y., Bilgi Edinme Kanunu çıktıktan sonra sicil raporlarını istedi. Raporlar, disiplin notlarının düşük olduğunu gösteriyordu. Kadın mühendis, hakkındaki raporların objektif hazırlanmadığını gerekçe göstererek iptali için 14 dava açınca başka bir soruşturmayla karşılaştı.

UYARIYA KARŞI DAVA AÇTI

Mühendisin çalıştığı yerdeki disiplin amiri olan Şube Müdür Vekili Murat Yıldız kadın mühendis hakkında "verilen işleri geç teslim ettiği" iddiasıyla başlattığı soruşturmada mühendise uyarı cezası uygulanmasına karar verdi. Y. verilen uyarı cezasının iptali için Konya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, soruşturmayı yapan kişi ile ceza veren kişinin aynı olmasının doğru olmadığına işaret etti ve kararında şöyle dedi: "Hem disiplin soruşturmasını yapan hem de disiplin cezasını veren kişinin aynı kişi olduğu, böyle bir durumun idarenin objektif değerlendirmesinin önünde engel teşkil edeceği hususu açıktır."

'AYNI KİŞİ CEZA VEREMEZ'
Mahkeme verilen uyarı cezasını hukuka uyarlık olmadığına karar vererek iptal etti. Kararda şu değerlendirme yapıldı: "Davacı hakkında aynı kişi tarafından hem dava konusu disiplin cezası verilmesine dayanak olan soruşturmanın yürütüldüğü hem de ayrıca kişi tarafından dava konusu disiplin cezasının verildiği hususları göz önüne alındığında davacının İller Bankası Disiplin Yönetmeliği uyarınca, uyarma cezası ile cezalandırmalarına ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." Konya İdare Mahkemesi'nin genel hukuk kurallarına göre iptal ettiği uyarı cezalarına karşı yargı yolu resmen, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde açılacak. 12 Eylül'de halkoyuna sunulacak pakette, "Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz" hükmü yer alıyor. Anayasanın, uyarı ve kınama cezalarını yargı denetimi dışında tutan 129/3'üncü maddesinin henüz yürürlükte olan hali ise, "Uyarma ve kınama cezaları ile ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz" şeklinde.