Seçim süreci başladı

Cuma 24.09.2010 00:00
Son Güncelleme: Cuma 24.09.2010 16:04
ABONE OL
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimine ilişkin ''takvim''i bugünden itibaren başlattı.

HSYK üyeliği seçim takvimine göre, seçim 17 Ekim 2010 Pazar günü yapılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK Kararına göre, HSYK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler takvimde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülecek.

YSK, kesin aday listesini 07 Ekim 2010 Perşembe günü saat 08.00'de internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edecek.

SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ


Takvime göre süreç şöyle işleyecek:
''24 Eylül Cuma : Adaylık başvuru ilanını başlayacak ve YSK adli ve idari yargıda halen görev yapan hakim ve savcı listelerini ayrı ayrı Adalet Bakanlığından isteyecek.
28 Eylül Salı : Adaylık başvuru ilanı sonlandırılacak.
29 Eylül Çarşamba : Adaylık başvuruları başlayacak.
Seçmen listeleri, adli ve idari yargı seçim çevresi esas alınarak il seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.
1 Ekim Cuma : AdAylık başvurularının son günü.
2-3 Ekim Cumartesi - Pazar : Adaylık başvuruları incelenecek ve ilan edilecek.
4-5 Ekim Pazartesi - Salı : Aday listelerine yapılacak itirazlar alınacak.
6 Ekim Çarşamba : Aday listesine yapılan itirazlar incelenmeye başlanacak.
7 Ekim Perşembe : Aday listesine yapılan itirazların sonuçlandırılacak ve kesin aday listesi www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek.
8 Ekim Cuma : Adli ve idari yargı hakim ve savcı seçmen listeleri askıdan indirilecek, seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü. Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve YSK web sitesinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanmasına başlanacak.
9 Ekim Cumartesi : Seçmen listelerine yapılacak itirazların il seçim kurulunca incelenmesine başlanacak.
Oy pusulalarının basımına ve il seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak.
10 Ekim Pazar : Seçmen listesine yapılacak itirazların incelenmesinin son günü, seçmen listeleri il seçim kurullarınca kesinleştirilecek.
11 Ekim Pazartesi : Adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı sandık kurulları oluşturulacak.
12 Ekim Salı : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanılacak.
13 Ekim Çarşamba : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılması işlemi tamamlanacak.
16 Ekim Cumartesi : İl seçim kurulu başkanlarınca, seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verilmesi, araç ve gereçleri içeren malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri sağlanacak.
17 Ekim Pazar : Oy verme işlemi yapılacak.

UYGULANACAK ESASLAR

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak esasları belirledi. Buna göre, adaylar seçim takviminin başlangıç tarihi itibariyle propaganda yapamayacak. Seçimlerde görev alacak sandık başkanları da and içecek.

YSK, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak esaslara ilişkin genelge hazırladı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, HSYK üyelikleri için 7 asıl ve 4 yedek üye birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adlî yargı hakim ve savcıları arasından, adli yargı hakim ve savcıları tarafından YSK'nun yönetim ve denetiminde seçilecek. YSK'nin belirlediği seçim esasları şöyle:

SEÇİM ÇEVRESİ: HSYK üyeliğine, adli yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak seçimde her il bir seçim çevresi olarak belirlendi. Adli yargı hakim ve savcıları, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanacaklar. Bu kurallar idari yargı hakim ve savcıları içinde uygulanacak.

ADAYLIK:
Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adli ve idari yargı hakim ve savcıları seçim takviminde belirtilen sürede aday olmak için doğrudan YSK'ya başvuracaklar. Adaylardan şu belgeler istenecek: Başvuru dilekçesi, nüfus kayıt örneği, adli sicil ve arşiv kaydı, görev belgesi, fotoğraf ve özgeçmiş belgesi.

YSK, adaylık başvurularının sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde adayların başvurularını inceleyecek ve aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrı belirleyecek, 3 Ekim 2010 Pazar günü YSK'nın www.ysk.gov.tr. adresindeki internet sayfasında ilan edecek.

İl seçim kurulu başkan ve üyelerinin, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının adaylıklarının kesinleşmesi halinde, bu hakimler seçim kurullarındaki görevlerinden çekilecek ve durumu derhal yetkili merciine bildirecek.

PROPAGANDA YASAĞI:
Adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından HSYK'ya seçilecek üyelerin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde, seçim takviminin başlangıcı olan 24 Eylül 2010 Cuma gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olan süreçte her türlü propaganda yasak olacak. Sadece adayların özgeçmişleri istekleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca tahsis edilmiş internet sitesinde yayınlanacak.

BİRLEŞİK OY PUSULASI:
Adayların soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan birleşik oy pusulaları, üzerinde YSK filigranı mevcut kağıtlara bastırılarak il seçim kurullarına seçmen sayıları dikkate alınmak suretiyle ve yüzde 5 fazlasıyla, adli ve idari yargı oy pusulası şeklinde 100'lük paketler halinde gönderilecek.

SANDIK KURULMASI:
Her seçim çevresinde bir sandık kurulacak. Bir sandık 100 seçmeni kapsayacak. Ancak seçmen sayısının 100'ü aşması durumunda yeni bir sandık daha kurulabilecek.

SANDIK KURULUNUN AND İÇMESİ:
Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü, göreve başlamadan önce, ilk iş olarak, sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulunanlar önünde birer birer and içer: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim."

OY VERME SÜRESİ: Oy verme günü, oy verme için YSK'nca başka süre belirlenmemişse saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman oy verme süresi olacak. Saat 17.00'den veya Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

OY VERME DÜZENİ:
Sandık başında, seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamayacak. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalmayacak.